[MINH HUỆ 03-06-2019] Pháp Luân Công lần đầu tiên được nhà sáng lập là Đại sư Lý Hồng Chí truyền rộng ra công chúng ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Kể từ đó, môn tu luyện này đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia.

Ngày 13 tháng 5 được tuyên bố là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” vào năm 2000. Ông Tim Walz, Thống đốc tiểu bang Minnesota, đã ban hành một chứng nhận tuyên dương nhằm tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

e59d7e57f06a7bacb3c459ce708e9012.jpg

Chứng nhận tuyên dương từ Thống đốc Tim Walz của tiểu bang Minnesota


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/3/388237.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/6/177942.html

Đăng ngày 08-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share