[MINH HUỆ 23-05-2019] Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, do nhà sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí, lần đầu tiên truyền xuất ra vào ngày 13 tháng 5 năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Đến nay, pháp môn đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Năm 2000, ngày 13 tháng 5 được tuyên bố là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật lần thứ 68 của Sư phụ Lý, các quan chức dân biểu ở Michigan, Pennsylvania và Maryland đã ban hành thư tri ân đặc biệt, thư công nhận và chúc mừng để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và tuyên dương pháp môn tu luyện cổ xưa này.

Michigan: Thượng Nghị sỹ bang và Nghị sỹ ban hành thư tri ân đặc biệt

fdb3cc1fe2d376c720bfc4d7cb6cbbe2.jpg

Thư tri ân đặc biệt của Thượng nghị sỹ Mallory McMorrow và Hạ nghị sỹ Padma Kuppa của bang Michigan

Pennsylvania: Thư chúc mừng của Nghị sỹ Quốc hội, Thượng nghị sỹ và Hạ nghị sỹ cấp bang

bb3f6a0c9a9ae0d2ab70652af5740363.jpg

Từ trái sang phải: Nghị sỹ Hoa kỳ Mike Doyle, Thượng nghị sỹ Lindsey M.Williams và Hạ Nghị sỹ Anita Astorino Kulik bang Pennsylvania

b7794efdb1805eaffde1641f3c1c955b.jpg

Thư của Mike Doyle, Nghị sỹ Quốc hội Hoa kỳ

6d2f9fed7ecd5c94aea0146deb603ec1.jpg

Giấy công nhận của Hạ nghị sỹ bang Lindsey M.Williams

31ce904acfaaf3330622d459019c278a.jpg

Thư của Hạ nghị sỹ bang Anita Astorino Kulik

Maryland: Nghị sỹ Quốc hội ban hành thư công nhận

39ae1f021c747bf37fd3caff6a1b10eb.jpg

Ông David Trone, Nghị sỹ Quốc hội từ bang Maryland

681a01e114d9067825bcc23c8d9e738f.jpg

Thư công nhận đặc biệt của quốc hội từ Nghị sỹ Trone


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/23/387742.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/26/177773.html

Đăng ngày 28-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share