Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 30-05-2019] Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên được nhà sáng lập là Đại sư Lý Hồng Chí truyền rộng ra công chúng ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Kể từ đó, môn tu luyện này đã phổ biến tại hơn 100 quốc gia.

Ngày 13 tháng 5 được tuyên bố là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” vào năm 2000. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2019, các quan chức đắc cử ở New York đã ban hành các tuyên bố và gửi thư chúc mừng để thể hiện sự ủng hộ và khen ngợi đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Sáu Thượng nghị sỹ New York chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

27a26db282897d90317aa64076700785.jpg

Tuyên bố từ Thượng nghị sỹ bang New York Kenneth P. LaValle

06593f943653b3b89c3b2c2c9e0e1621.jpg

Thư chúc mừng của Thượng nghị sỹ bang New York Monica R. Martinez

4c254a497ed977aa0c476904b4167e8e.jpg

Tuyên bố từ Thượng nghị sỹ bang New York Phil M. Boyle

04a7eb785bdd4c58b827bf081029b1ea.jpg

Chứng chỉ công nhận từ Thượng nghị sỹ bang New York, quận 16 Toby Ann Stavisky

49cf9155b392b201978cf7fe6451d9ef.jpg

Tuyên bố từ Thượng nghị sỹ bang New York Andrew J. Lanza

1ef5c19e0d89698015a44db2f7f926d3.jpg

Thư của Thượng nghị sỹ bang New York Andrea Stewart-Cousins

Các thành viên Hội đồng Thành phố New York chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

a5c96e1b42d9c1d9226aa3a22125aa6f.jpg

Thư của thành viên Hội đồng Thành phố New York Andrea Margaret Chin

654c1314afebf72a8958240e0e1ace69.jpg

Tuyên dương của thành viên Hội đồng Thành phố New York Adrienne E. Adams

8ffa17a1ead07c173aff798f680b1359.jpg

Thư chúc mừng của thành viên Hội đồng Thành phố New York Eric A. Ulrich

29349efc194b10913e4025c8679fee2f.jpg

Tuyên dương của thành viên Hội đồng Thành phố New York Stephen T. Levin

a341e80aef2c68ad0d59391f3eee1d7e.jpg

Thư chúc mừng của thành viên Hội đồng Thành phố New York Robert E. Cornegy, Jr.

8fe88a4deb2c27f5c791670ea3dd8751.jpg

Tuyên dương của thành viên Hội đồng Thành phố New York Alan N. Maisel

8e323aebfffe1c5760a77673a07a636c.jpg

Tuyên dương của thành viên Hội đồng Thành phố New York Joseph C. Borelli

275ac6f1096640fc83637b220ab01308.jpg

Thư của thành viên Hội đồng Thành phố New York Joseph C. Borelli

Các quan chức địa phương ở các hạt, thành phố, và thị trấn ở Long Island chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

778ee1988220ec74dae1f8343bae7408.jpg

Tuyên bố từ Thị trấn Brookhaven, tiểu bang New York

7e5dd597eb4415aa39f4f5126d6d33ab.jpg

Chứng chỉ từ Thành phố Glen Cove

ac51bb30c0e09a83ef7ec002f5ad6e57.jpg

Tuyên dương từ Thành phố Islip

4644351b906e0b85443bce78f4cdb9e5.jpg

Tuyên bố từ Hạt Nassau

da887ead15c2137b8411c8b056b84e81.jpg

Chứng chỉ từ Thị trấn North Hempstead

8d0e2b464f4231f35e9a7fa9b8e4853e.jpg

Tuyên bố từ Thị trấn Smithtown

e8a772eeb4aa067ce535e2219f66e199.jpg

Tuyên bố từ Hạt Suffolk

7619f22b957e2834a3f03d3a6cbd4aa3.jpg

Thư chúc mừng từ Thị trấn Southampton

af1891bf64e738783bdf5d7e5f1a6d2c.jpg

Tuyên bố từ Thị trấn Huntington

Các bài báo liên quan bằng tiếng Trung:

http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/29/388024.html

http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/31/388105.html


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/30/388070.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/3/177903.html

Đăng ngày 05-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share