Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-4-2019] Ông Trương Phúc Hải sống ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt vào ngày 20 tháng 3 năm 2017 và bị xét xử vào ngày 26 tháng 12 năm 2017. Tháng 6 năm 2018, ông bị kết án hai năm 10 tháng tù và bị đưa đến nhà tù Phùng Đồn vào ngày 29 tháng 11 năm 2018.

Thông tin chi tiết về việc ông Trương bị tra tấn

Lý Diễm Vĩ và Nhạc Hiểu Uy, hai lính canh nhà tù đã được chỉ định để tra tấn ông Trương, họ đã sốc điện ông bằng dùi cui điện từ 9 đến 10 giờ sáng ngày 25 tháng 1 năm 2019, tại phòng giám sát phía Bắc, khu [giam giữ] số 2.

Lý do bức hại là vì ông Trương dường như đã từ chối lao động. Trước khi ông Trương bị đưa đến nhà tù, một người chưa rõ danh tính đã vặn cánh tay khiến ông bị thương. Cánh tay của ông bị ngứa và tê, và ông không thể vận hành máy móc trong nhà xưởng.

Lý Diễm Vĩ đã dùng dùi cùi điện tra tấn ông Trương trong 10 phút, và Nhạc Hiểu Uy đã xịt hơi cay lên mặt ông. Sau khi nghỉ 10 phút, lượt tra tấn thứ hai lại bắt đầu. Ông Trương lại bị đưa đến phòng giám sát. Lần này, Vương Lực, trưởng phòng giám sát, đã cùng hai lính canh kia đánh đập ông.

Lý lệnh cho ông Trương cởi quần áo trước khi dùng dùi cui điện tra tấn ông. Sau khi Lý tra tấn ông Trương vài lần, Vương Lực đã tát vào mặt ông hơn chục lần. Sau đó, Vương đã sốc điện đầu và cổ ông Trương vài lần. Sau cùng, Lý cầm dùi cui điện và tra tấn ông Trương thêm vài phút nữa. Họ đe dọa ông Trương rằng họ sẽ dùng dùi cui điện mỗi ngày nếu ông không lao động. Sau đó, ông Trương bị ép đứng trong bốn giờ.

Đến buổi chiều, Hầu Diệm Bân, chính trị viên, đã ra lệnh cho ông Trương đi làm những việc vặt, sửa và may áo len. Hiện tại ông Trương đã bị ép lao động mỗi ngày.

Các quan chức nhà tù không cho phép người nhà ông vào thăm, cũng không cho phép gửi tiền vào để ông dùng mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/27/-385608.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/6/176750.html

Đăng ngày 27-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share