Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 16-05-2019] Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Cát Lâm, Trung Quốc vào ngày 15 tháng 5 năm 1992. Môn tu luyện này đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia kể từ lúc đó.

Ngày 13 tháng 5 được tuyên bố là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” vào năm 2000. Nhân dịp 20 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và đồng thời là sinh nhật lần thứ 68 của Sư phụ Lý, các học viên Pháp Luân Đại Pháp toàn thế giới đã tổ chức các sự kiện kỷ niệm và bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ Lý.

Các quan chức đắc cử ở New York, Pennsylvania, Minnesota, Florida và New Jersey ban hành tuyên bố, bằng khen, thư chúc mừng để đánh dấu Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

New York: 44 ủy viên Hội đồng bang đồng ký bằng khen

1f383b345149c499392fd3fac6a5d965.jpgNgười khởi xướng bằng khen Steven Englebright, ủy viên Hội đồng bang, Quận 4

b8aa9163a5c65abfaee71d7688cd57c1.jpg

43 Ủy viên Hội đồng bang đồng ký bằng khen

Từ trái sang phải, từ hàng đầu: Jeffrion Aubry, Michael Blake, Karl Brabenec, Vivian E. Cook, Clifford W. Crouch, Carmen N. De La Rosa, Anthony D’Urso, Patricia A. Fahy, Charles D. Mùa thu, Michael J. Fitzpatrick, Aileen M. Gunther, Steve M. Hawley, Andrew D. Hevesi, Pamela J. Hunter, Mark C. Johns, Latoya Joyner, Peter A. Lawrence, Joseph R. Lentol, Barbara Lifton, Brian Manktelow, John T. McDonald III, David G.McDonough, John K. Mikulin, Brian D. Miller, Angelo J. Morinello, Daniel J. O’Donnell, Felix W. Ortiz, Steven Otis, Amy R. Paulin, Stacey Pheffer Amato, Victor M. Pichardo, José Rivera, Angelo Santabarbara, Jo Anne Simon, Aravella Simotas, Doug M. Smith, Daniel G. Stec, Joe De Stefano, Fred W. Thiele, Jr., Clyde Vanel, Mary Beth Walsh, Tremaine Wright và Kenneth P. Zebrowski.

709554e24ff20423adc88f868e403038.jpg

5921408e77e7ee141c3bffd1fd554bee.jpg

e83e175de5200f49de71d6a8f80440fc.jpg

e33fefdee8a589ebfa8a5fa1d2d09deb.jpg

Bằng khen của Hội đồng bang New York kỷ niệm 20 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức từ ngày 16 đến 18 tháng 5 năm 2019

Pennsylvania: Các tuyên bố, thư, và bằng khen của các quan chức đắc cử

b9c31ca4181859baa3e8292adfdcfeef.jpg

Hàng đầu, từ trái sang phải: Thống đốc Tom Wolf của Pennsylvania, Thống đốc John C. Carney của Delaware, Trung úy Bethany Hall-Long của Delaware, Thượng nghị sỹ Patrick Toomey của Pennsylvania, Thượng nghị sỹ Christopher Coons của Delaware, và Thượng nghị sỹ Thomas Carper của Delaware.

Hàng giữa, từ trái sang phải: Donald Norcross – Hạ nghị sỹ New Jersey, Madeleine Dean – Hạ nghị sỹ Pennsylvania, Lisa Blunt Rochester – Hạ nghị sỹ của Delaware, Thị trưởng James Kenney của Philadelphia, Darrell L. Clarke – Chủ tịch Hội đồng Thành phố Philadelphia và Mark Squilla – Ủy viên Hội đồng Thành phố của Philadelphia.

Hàng cuối, từ trái sang phải: Derek Green – Ủy viên Hội đồng thành phố Philadelphia; Lawrence Farnese và Arthur Haywood – Thượng nghị sỹ bang Pennsylvania; Mary Isaacson, Marria Donatucci, Brian Sims và Daylin Leach – Hạ nghị sỹ bang Pennsylvania.

c8694ef9b4171e66965b943f60491e58.jpg

Thư của Thống đốc Tom Wolf bang Pennsylvania

cc6cb753315e37d1eaa857d9ed89a45e.jpg

Bản tuyên bố của Thống đốc John C. Carney của Delaware

be3f1f2ffe9034c93e729a9afa9d5a5c.jpg

Thư công nhận đặc biệt của Thượng nghị sỹ Patrick Toomey bang Pennsylvania

12e592766bc6ff22b1d923b79d09d44c.jpg

Thư của Thượng nghị sỹ Christopher Coons bang Delaware

2019-5-13-philly-officer-supports_06.jpgThư của Thượng nghị sỹ Thomas Carper bang Delaware

2ede9fb14b8b627fe840ef5025c3937c.jpg

Thư của Thượng nghị sỹ Thomas Carper bang Delaware

00e77485345b80cff9e9196c6baed886.jpg

Thư của Madeleine Dean, Hạ nghị sỹ bang Pennsylvania

9b95b42dac7971b6c32dcd15336bd978.jpg

Thư của Lisa Blunt Rochester, Hạ nghị sỹ bang Delaware

28f130f0e517eda258ce4bbf1e73dbd0.jpg

Bản tuyên bố của Thị trưởng James Kenney của Philadelphia

3183fdad876386b077c0639413c8b485.jpg

Bản tuyên bố của Chủ tịch Darrell L. Clarke và Ủy viên Hội đồng Thành phố bang Philadelphia Mark Squilla và Derek Green

3c15ba2daee0c2e17cd799984c71df62.jpg

Bản tuyên bố của Thượng nghị sỹ bang Pennsylvania, Lawrence Farnese

3a6f7829c37c84b3e231c09986cbedaa.jpg

Thư của Thượng nghị sỹ bang Pennsylvania, Arthur Haywood

f7806ded8a9f88e72e267e1daf702b49.jpg

Bằng khen của Hạ nghị sỹ bang Pennsylvania, Mary Isaacson

8eab765b22136749afc3be779c2acefd.jpg

Thư công nhận từ Hạ nghị sỹ bang Pennsylvania, Maria Donatucci

3fd89f76c965f717ebf512dfdb4a4c1c.jpg

Bằng khen từ Hạ nghị sỹ bang Pennsylvania, Brian Sims

d3c6a847fef48a156a1a353fc44c344c.jpg

Thư của Thượng nghị sỹ bang Pennsylvania, Daylin Leach

Thành phố Pompano Beach, Florida: Thị trưởng ban hành tuyên bố công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp

71241d2a74a80577a214d5c0c5628cc7.jpg

Thị trưởng Hardin của thành phố Pompano Beach, Florida

0bd99c84796954276c4cdff599f24124.jpg

Bản tuyên bố của Thị trưởng Rex Hardin của thành phố Pompano Beach, Florida tuyên dương và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5

Minnesota: Hai thành phố ban hành tuyên bố

a7fdae0cba71aeecd0069f1b498a98eb.jpg

Tuyên bố của thành phố Saint Paul tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố

6ae7594fd310e8850c8fd8198725dc06.jpg

Tuyên bố từ thành phố Rochester tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố

New Jersey: Các Ủy viên ban hành các bản tuyên bố và thư khen ngợi

fc5c5fa76e5687aa35fd96dca6869d92.jpg

Hàng đầu, từ trái sang phải: Hạ nghị sỹ Donald Norcross và Bonnie Watson Coleman, Giám đốc điều hành Joseph N. DiVincenzo Jr. Của quận Essex và Thị trưởng Ras Barak của Newwalk.

Hàng giữa, từ trái sang phải: Thị trưởng Alfred Anthony của Livingston, Thị trưởng Robert Jackson của Montclair, Thị trưởng Michael Gonnelli của Secaucus, Thị trưởng Tony Vauss của Irvington.

Hàng dưới cùng, từ trái sang phải: Thị trưởng Colleen Mahr của Fanwood, Thị trưởng Dahlia Vertreese của Hillside, Thị trưởng Reed Gusciora của Trenton, và Thị trưởng Brian P. Stack của Union.

4aca2323fef3d7e85d929f6b0af16ef1.jpg

Thư của Hạ nghị sỹ Donald Norcross

298d03095a5237bc7001e1e216fa88fb.jpg

Bản tuyên bố từ Thị trưởng Alfred Anthony của thành phố Livingston

1c1b19a48c38d3f171ca9c579ef33c03.jpgTuyên bố của Thị trưởng Robert Jackson thành phố Montclair

Các bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

Pennsylvania;

Pompano Beach, Florida;

Minnesota; và

New Jersey.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/13/387219.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/16/177638.html

Đăng ngày 19-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share