Tác phẩm của Barbara Schafer, đệ tử Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 08-05-2019]

Cung chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

7318ddeabb0439b78a19e1717b2c7392.jpg

Kích thước: 75 x 100 cm


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/8/385206.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/13/177297.html

Đăng ngày 15-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share