Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Canada và Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 12–05–2019] Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu tiên giới thiệu ra công chúng ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Từ đó đến nay, pháp môn này đã được hồng truyền tới hơn 100 quốc gia.

Ngày 13 tháng 5 được tuyên bố là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” vào năm 2000. Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 20, nhiều chính quyền thành phố và các tiểu bang đã ban hành những tuyên bố nhằm tôn vinh những đóng góp của môn tu luyện cổ xưa này và ghi nhận những đóng góp mà các học viên Đại Pháp đã thực hiện cho cộng đồng của họ.

Thị trưởng Ottawa, Canada ban hành Tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Ông Jim Watson, thị trưởng Ottawa, Canada tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố này. Các thị trưởng của Ottawa đã ban hành các tuyên bố từ năm 2001.

55b5b63f32b466d7d13223a321c39ac4.jpg

Ông Jim Watson, thị trưởng của Ottawa, Canada

2cbe3b51b2af5eb2417dc6e88bd705f8.jpg

Thị trưởng Jim Watson tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố

Tuyên bố nêu rõ: “Xét rằng, vượt qua các ranh giới chủng tộc và văn hóa, Pháp Luân Đại Pháp được dân chúng ở mọi lứa tuổi, từ mọi giai tầng xã hội và tôn giáo đón nhận; và

“Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp và người dân tại Ottawa sẽ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp bằng các tiết mục ca, múa, nhạc và các lễ hội khác.

“Do đó, tôi, JimWatson, Thị trưởng Thành phố Ottawa, từ đây tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa.”

Windsor, Canada: Thị trưởng Drew Dilkens tuyên bố Tháng Pháp Luân Đại Pháp

Thị trưởng Drew Dilkens đã gửi thư chúc mừng kỷ niệm 27 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng.

Thị trưởng Dilkens tuyên bố trong bức thư: “Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giúp hàng chục triệu người trên thế giới cải thiện sức khỏe và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, đồng thời giúp họ hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống, nhân loại và vũ trụ thông qua tu luyện. Kể từ khi được giới thiệu ra công chúng vào tháng 5 năm 1992 tại Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp cũng đã mang lại lợi ích cho nhiều người dân Canada.“

“Trong những năm qua, những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã phải đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng, và đã thể hiện đức tin của họ đối với pháp môn này. Ngày nay, người dân ở mọi lứa tuổi và mọi ngành nghề tại hơn 114 quốc gia trên toàn thế giới đang thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Nó khác với các môn tu luyện tương tự khác ở việc không thu phí hay cần phải đăng ký thành viên chính thức; cũng không có các nghi lễ thờ cúng hàng ngày; chủ yếu chú trọng vào đạo đức và bản chất siêu thường của các Pháp lý.”

312527a2c466afa37bf434311128ea46.jpg

Thư của Thị trưởng Drew Dilkens công nhận Pháp Luân Đại Pháp

e587f68047ac569a6167e50ae3e6d466.jpg

Tuyên bố tháng 5 năm 2019 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Windsor

Tuyên bố nêu rõ: “Quyết tâm và sự can đảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp để bảo vệ giá trị Chân – Thiện – Nhẫn trong môi trường khắc nghiệt nhất này đã cho thế giới thấy được giá trị của sự sống và sự quý báu của phẩm giá con người.”

New Jersey: Thượng viện và Đại hội đồng ban hành Nghị quyết chung

Nghị quyết chung do Ủy viên Anthony M. Bucco khởi xướng và được đồng ký tên bởi 67 Thượng Nghị sỹ và Ủy viên Hội đồng Lập pháp. Nghị quyết này được đồng ban hành bởi ông Stephen Sweeney, chủ tịch Thượng viện và ông Craig Coughlin, người phát ngôn của Đại Hội đồng.

584b3645639ddba00ca3b5dd00490503.jpg

Nghị quyết chung của Thượng viện và Đại Hội đồng New Jersey công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Nghị quyết có ghi: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Jersey đã tổ chức nhiều lớp hướng dẫn luyện công ở các trung tâm cao cấp, văn phòng công ty, câu lạc bộ sức khỏe, công viên, thư viện và nhà riêng ở bang Garden.”

Ba thành phố ở Missouri ban hành Tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp

656c7c98b5fbf8ca0e23bffc4165b829.jpg

Công bố của Thị trưởng Len Pagano ở St. Peters, Missouri, tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố

Bản công bố viết rằng: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố St. Peters trân trọng sự tự do tín ngưỡng đã tổ chức giới thiệu các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và [nâng cao] nhận thức về văn hóa [truyền thống Trung Hoa] tại nhiều sự kiện cộng đồng.”

922663a8735292a43ce7c22074b9f63a.jpg

Thị trưởng Bill Hennessy của thành phố O’Fallon tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố

00994b16d5c33c01f230272e106b0657.jpg

Ông Nickolas Guccione, Thị trưởng Thành phố Wentzvill tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố

Các bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/3/385849.htmlhttp://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/9/386417.html.; http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/9/386410.html


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/9/386409.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/12/177129.html

Đăng ngày 15-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share