[MINH HUỆ 24-02-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra tại 6 thành phố hoặc các huyện thị ở 5 tỉnh thành, với ít nhất 142 học viên mới bị bức hại chỉ vì đức tin của họ.

4ec5bb83256b7fce02f4c1351c84c102.jpg

1. [Thượng Hải] Bà Vương Khả Tuệ bị sách nhiễu

2. [Thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm] Nhà của bà Nhậm Tú Phạm và bà Hoàng Thụ Tuệ bị lục soát

3. [Thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông] Ông Duẫn Sâm bị tạm giam

4. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Hồ sơ của bà Mã Ngọc Trung được chuyển tới tòa

5. [Thành phố Đô Quân, tỉnh Quý Châu] Ba học viên bị tạm giam

6. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] 134 học viên bị tạm giam

1. [Thượng Hải] Bà Vương Khả Tuệ bị sách nhiễu

Bà Vương Khả Tuệ đã bị một công an đi cùng một người họ Lý ở Phòng Quản lý Toàn diện Thị trấn Cao Kính, quận Bảo Sơn sách nhiễu tại nhà vào ngày 3 tháng 2 năm 2019.

Năm hoặc sáu viên chức thay phiên nhau giám sát bà Vương từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2. Bà tiếp tục bị hai người theo dõi vào ngày 23 tháng 2.

2. [Thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm] Nhà của bà Nhậm Tú Phạm và bà Hoàng Thụ Tuệ bị lục soát

Vương Nham, trưởng Đồn Công an Đại Phòng Thân, cùng năm công an mặc thường phục đã xông vào nhà bà Nhậm Tú Phạm và bà Hoàng Thụ Tuệ để lục soát vào ngày 22 tháng 2 năm 2019. Họ đã tịch thu nhiều tấm hình của nhà sáng lập Pháp Luân Công, nhiều máy tính, sách về Pháp Luân Công, và các tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Nhậm và bà Hoàng không ở nhà vào thời điểm đó. Hai bà buộc phải rời nhà để tránh bị bắt.

3. [Thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông] Ông Duẫn Sâm bị tạm giam

Ông Duẫn Sâm ở khu Cẩm Tú thuộc quận Sa Hà Khẩu, thành phố Đại Liên, tỉnh Quảng Đông. Ông chuyển tới Australia khoảng ba năm trước. Khi trở về Trung Quốc để thăm gia đình vào ngày 4 tháng 2 năm 2019, ông bị bắt tại Hải quan Thẩm Quyến và bị đưa về trại tạm giam Đại Liên.

Các bên tham gia bức hại ông Duẫn:

Tôn Trường Anh (孙长缨), trưởng Đồn Công an Cẩm Tú, quận Sa Hà Khẩu: +86-13194111180

Lý Tân Sinh (李新生), chính trị viên: +86-13322248428

Đông Nham Phong (佟岩峰), phó Đồn: +86-15698895168

4. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Hồ sơ của bà Mã Ngọc Trung được chuyển tới tòa

Bà Mã Ngọc Trung, ngoài 50 tuổi, bị bắt vào ngày 8 tháng 6 năm 2018 chỉ vì nói chuyện với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Hiện bà vẫn bị giam tại trại tạm giam Thành phố Nam Dương và hồ sơ của bà đã được chuyển tới tòa án.

Các bên tham gia bức hại bà Mã:

Mạnh Uẩn (孟蕴), thẩm phán: +86-15898156336

5. [Thành phố Đô Quân, tỉnh Quý Châu] Ba học viên bị tạm giam

Bà Mông Hướng Trân, 40 tuổi, bà La Hoàng Cát, 72 tuổi, bị các cảnh sát ở Đồn Công an Lục Nhân bắt giữ vào ngày 30 tháng 12 năm 2018, vì phân phát tài liệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Bà Hoàng Ngọc Thanh, 60 tuổi, bị bắt tại Nhà ga Tàu Cao tốc Đô Quân vào ngày 30 tháng 11 năm 2018.

Cả ba học viên đang bị giam tại trại tạm giam Nữ Đô Quân.

6. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] 134 học viên bị tạm giam

Tính đến cuối tháng 2, 134 học viên vẫn bị tạm giam ở Đại Liên.

70 học viên nữ bị giam tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh, gồm có Trương Hiểu Lệ, Vương Ngữ Ty, Mã Đông Mai, Lưu Vinh Hoa, Từ Mĩ Hoa, Trần Á Châu, Trâu Huy, Lý Đạo Dung, Tông Lệ Vinh, Vương Phượng Quân, Cao Phúc Linh, Hứa Tú Vân, Khúc Quế Hiền, Lưu Ngọc Mĩ, Tùng Nghênh Nguyệt, Lưu Tĩnh Ngọc, Bàng Gia Nga, Tiếu Xuân Linh, Trương Diễm Phương, Lý Thải Văn, Viên Hiểu Mạn, Tống Thế Quyên, Trì Liên Châu, Vương Vệ Chân, Diêm Thục Trinh, Mã Tuyết Thanh, Lý Cẩm Linh, Vương Tân Liên, Hác Xuân Anh, Trương Thục Húc, Lưu Khôn, Tống Liên Anh, Cốc Lệ, Tần Thục Lan, Hề Diên Chi, Vu Liên Tuệ, Lý Ngọc Mai, Vương Hưng Ba, Trương Hà, Từ Quế Lan, Phương Thải Hà, Vương Quế Phục, Viên Ái Hoa, Lưu Hưng Cách, Trương Tĩnh, Chu Quế Linh, Vương Xuân Tĩnh, Lưu Quyên, Vương Thục Phương, Văn Anh, Lý Ngọc Hoa, Lưu Tân Dĩnh, Vương Tú Hương, Vương Hồng Ngọc, Thịnh Kiệt, Trọng Thục Quyên, Trương Quế Mẫn, Đào Ngọc Trân, Bào Diễm, Lưu Diễm Bình, Đan Thu Cúc, Phương Phương, Lâm Cảnh Bình, Thì Ninh Dao, Cổ Tú Xuân, Chiến Thục Hoa, Tào Nga, Lai Quế Phương, Chu Hải Yến, Hồ Chí Cầm.

Sáu học viên bị giam tại Nhà tù Số 1 Thẩm Dương, gồm các ông Mã Thụy Điền, Khúc Tân,Vương Ân Bình, Vương Sấm, Tôn Tuấn, và Khương Thế Lâm.

Tám học viên bị giam tại Nhà tù Đông Lĩnh ở Thẩm Dương. Gồm có ông Hạ Nguyên Tân, bà Tôn Nghiễm Tuệ, ông Lưu Xương Hải, ông Khúc Liên Hỉ, ông Vương Hữu Khai, ông Khổng Khánh Xuân, ông Quách Thư Xuân, và ông Trương Thụ Đức.

Hai học viên bị giam tại Nhà tù Bổn Khê Khê Hồ, là ông Phan Hồng Đình và ông Diêm Thiện Vệ.

Ba học viên bị giam tại Nhà tù Thành phố Đại Liên, là ông Lưu Á Châu, ông Trịnh Đức Tài, và ông Lưu Nhân Thu.

Sáu học viên bị giam ở những nhà tù chưa rõ tên, là ông Vương Trang, ông Vương Thượng Kiệt, ông Trương Nhân Quang, ông Hàn Kiến Hải, ông Hác Phúc Khuê, và ông Lưu Hy Vĩnh.

Bà Lưu Hà bị giam tại Đường Sơn.

38 học viên bị giam tại nhiều trại tạm giam khác nhau ở Đại Liên, là ông Hàn Tuyết Tùng, bà Kim Thúy Hương, bà Hàn Mỹ Linh, ông Chu Hưng, ông Lý Tiên Học, bà Vương Lệ Quả, bà Trương Tam Mạn, ông Đàm Xuân Vinh, bà Cốc Tú hoa, bà Tôn Bảo Anh, ông Lưu Tỉnh Long, ông Lý Cương, ông Vương Nhật Thanh, bà Vu Xuân Hương, bà Vương Tố Miên, ông Chu Hồng Húc, bà Vương Nguyệt Hồng, bà Lưu Liên Tuệ, ông Lưu Kiêu Hùng, ông Vương Vĩnh Sinh, ông Trần Lợi Vinh, ông Trần Quế Vinh, ông Liệu Kiệt, bà Trương Á Lệ, ông Chu Vỹ Quân, ông Vương Triệu, bà Dương Lệ Hoa, ông Lưu Thanh Đào, bà Hứa Lệ, ông Tống Học Tồn, bà Tống Thục Xuân, bà Từ Ngạn Hà, bà Tương Liên Hương, bà Trình Ngọc Vinh, bà Trần Dược Vinh, bà Vương Tuấn Anh, ông Trương Khắc Hâm, và ông Tôn Tài Chương.


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/24/383149.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/3/9/176094.html

Đăng ngày 16-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share