Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-1-2019] Ngay sau khi Nhạc luyện công Pháp Luân Đại Pháp phiên bản 2018 được công bố, các học viên bắt đầu chia sẻ cho những học viên khác. Tôi nghe được việc này từ một học viên ở thành phố khác. Khi tôi hỏi phiên bản này có gì khác biệt, cô ấy trả lời nhạc mới đã được thêm vào gì đó, nhưng cô ấy không chắc chắn chính xác là gì. Một học viên khác nói rằng cô ấy không thấy có gì khác biệt. Chúng tôi đều nghĩ rằng nội dung là như nhau, nhưng độ phân giải âm thanh cao hơn.

Sau đó, người học viên ban đầu nói với chúng tôi về phiên bản mới cho rằng: “Nhạc luyện công mới mang nhiều năng lượng hơn”. Để khẳng định rằng điều này là chính xác, cô ấy nói với chúng tôi rằng một học viên khác nói với cô như thế.

Tôi vào trang web Minh Huệ và thấy một số học viên chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời của họ khi luyện công theo nhạc mới. Tuy nhiên, Minh Huệ đã không công bố bất kỳ thông báo nào về việc năng lượng được bổ sung thêm vào nhạc luyện công.

Sư phụ giảng:

“Thời gian gần đây vẫn luôn có người khi mà học viên đề cao trong tu luyện nhận thức ra rồi, đến lúc tâm đắc thể hội thì bèn nói những thiếu sót của bản thân trước đây là “đổ nước bẩn”, cải biến hoàn toàn nội hàm của tu luyện. Tu luyện là thần thánh, đây không phải là việc thuộc loại như phản tỉnh hoặc hối hận của người thường. Này các đệ tử! Chư vị không được tuỳ tiện lấy bất kể danh từ nào mà mọi người đều dùng, đều nói, đó chẳng phải là thêm những thứ của con người vào trong Đại Pháp sao? Năm ngoái trạm Bắc Kinh giảng xuất ra bốn câu thì tôi đã vì thế mà viết một bài “Điều chỉnh”, hãy nên coi trọng, đương nhiên vẫn còn một số danh từ loạn bát nháo đang lưu truyền. Chư vị nghĩ xem, hôm nay thêm một từ, ngày sau thêm một từ, lâu dần, đệ tử đời sau sẽ không phân biệt rõ được lời nào của ai nói nữa, dần dần sẽ cải biến Đại Pháp.” (Phật tính vô lậu – Tinh tấn yếu chỉ)

Nhiều học viên không biết chắc ai là người đầu tiên nói rằng nhạc luyện công mới có thêm năng lượng. Tu luyện là nghiêm túc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nên tôn trọng Pháp và các bài luyện công. Sư phụ đã chấp thuận website Minh Huệ, vì vậy chúng ta nên theo dõi các thông báo trên Minh Huệ khi chúng ta chia sẻ thông tin, không được tùy tiện thêm vào kinh nghiệm hoặc hiểu biết của mình. Tất nhiên, chúng ta có thể chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình với những người khác, bao gồm cả những gì chúng ta nhìn thấy hoặc cảm giác như thế nào, miễn là không thêm các ý kiến cá nhân vào khi chúng ta truyền rộng thông báo của Minh Huệ, vì có thể gây nhầm lẫn rằng nội dung đó cũng là một phần của thông báo Minh Huệ.

Tương tự như vậy, một số học viên gọi tất cả các bài viết chia sẻ kinh nghiệm trên trang web Minh Huệ là “Minh Huệ”. Họ đã nhầm lẫn các bài viết chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của các học viên là các bài xã luận hoặc ý kiến ​​của Sư phụ. Do tầng thứ tu luyện của các học viên khác nhau, mà những hiểu biết của họ có thể khác nhau hoặc thậm chí là hiểu sai về Pháp, vì xét cho cùng, tất cả chúng ta vẫn đang trong quá trình loại bỏ chấp trước. Các bài chia sẻ này được công bố để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, nhưng sẽ là sai lầm nếu coi chúng là quan điểm của Minh Huệ.

Mỗi học viên đều có trách nhiệm duy hộ Đại Pháp. Tôi không muốn đổ lỗi cho bất cứ ai, nhưng tôi chỉ chia sẻ thể ngộ của mình với hy vọng rằng chúng ta có thể cùng nhau đề cao. Xin các đồng tu vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/28/-380933.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/10/175784.html

Đăng ngày 13-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.