Viết bởi một đệ tử Trung quốc

[Minh Huệ] Thậm chí khi những sự thật về sự bức hại của đệ tử Jin Jiling bị vạch trần vào đầu năm nay, các tên cai ngục tại Dingxi thuộc tỉnh Gansu không sợ sệt hay hối hận gì về hành động dã man của chúng. Vào ngày 3 tháng 9 năm 2004, hai đệ tử Pháp Luân Công bị đánh đập dã man bởi các tên tội phạm với sự chỉ đạo của các tên cai ngục. Đệ tử Bi Wenming bị đánh dã man đến nổi gãy xương sườn, và anh ta chết ngay tại chỗ. Dưới đây là chi tiết:

Vào ngày 3 tháng 9 năm 2004, tên giảng viên chính trị Wang Jin thấy đệ tử Bi Wenming đang đọc Chuyển Pháp Luân, và tịch thu. Jin Jiling nói với y là y không nên tịch thu sách đó. Sau đó Wang Jin, Li Qingfeng, Wang Zhenghong, Qi Yonghui, Li Weimin, Kang Xinyi, Chief Wang, và Chief Sun còng Jin Jiling và Bi Wenming.

Sự vụ này xảy ra lúc 12:40 trưa ngày 3 tháng 9 năm 2004. Khi bị đánh, Bi Wenming la lớn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và Jin Jiling cũng hô lớn như thế. Những tên tội phạm không ngừng tay và đánh tiếp tục cho đến khi Bi Wenming bất tỉnh. Khi xương sườn của Bi Wenming bị gãy và anh bị bất tỉnh và chết ngay tại chỗ.

Gia đình của Bi Wenming khiếu nại về cái chết của anh, vì thế phòng Công tố viện gởi nhân viên đến trại giam để điều tra. Nhà tu Dingxi bắt hai tên tội phạm là Shen Wuzhong và Meng Fulai, là những người đã đánh Bi đến chết nói là Bi tự sát. Sự vụ dàn xếp “tốt đẹp”.

Để ngăn chận tin tức lan tràn ra ngoài, nhà tù Dingxi dàn xếp cho 4 tên tội phạm canh gác Jin Jiling chặt chẻ. Chúng không cho anh liên lạc với ai, và thậm chí theo anh khi anh đi nhà vệ sinh.

Địa chỉ của Dingxi jail:
P.O. Box 001
Dingxi City, Gansu Province
Zip Code 743000
Số điện thoại: 86-932-821-2307, 86-932-821-2007, 86-932-821-2260, 86-932-821-2210

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/31/92554.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/1/11/56445.html.

Dịch và đăng ngày 14-1-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share