Bài viết của học viên tại Indonesia

[MINH HUỆ 18-1-2019] Thứ Bảy tuần trước, các học viên Pháp Luân Công đã đến thăm Trường Trung học 43 ở đảo Batam, Indonesia để giới thiệu môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa Trung Quốc này. Nhóm đã được mời quay lại ngôi trường này lần thứ hai, sau khi có buổi giới thiệu ở đây hai năm trước.

Trước 800 học sinh, các học viên đã nói về một số nguyên lý được giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Họ đã giải thích rằng những nguyên lý cốt lõi của môn tu luyện là Chân – Thiện – Nhẫn. Sau đó, họ đã biểu diễn công pháp và hướng dẫn các động tác luyện công.

236ab85d16ecfb9576e7eb337f626f8a.jpg

ab0038c198b1bf8436661a177d9eb0d0.jpg

8f088d6f39269d85371fa717928a14ee.jpg

c7271816c408b01ff8a84c3f57095bdd.jpg

Học sinh học các bài công pháp Pháp Luân Công

a4cb192ed9cc4a3afb812699b63d3592.jpg

Các giảng viên học bài “Pháp Luân Trang Pháp”, bộ công pháp thứ hai trong năm bộ công pháp của Pháp Luân Công

Sau khi luyện công, một số giảng viên và nhân viên trong trường đã có những phản hồi. Một giáo viên nói: “Nhạc luyện công đã giúp tôi tập trung và trầm tĩnh. Tôi cảm nhận được năng lượng tích cực, thân thể tôi bây giờ cảm thấy rất dễ chịu.” Một nhân viên bảo vệ cho biết: “Các động tác thật nhẹ nhàng. Âm nhạc thật yên bình. Tôi cảm thấy hết sức thoải mái.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/18/380537.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/21/174707.html

Đăng ngày 23-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share