[MINH HUỆ 7-7-2018] Khi tôi còn trẻ tôi thích đọc cuốn Tây Du Ký. Khi lớn lên, tôi biết rằng trong lịch sử thực sự có vị đường tăng này. Tên thật của ông là Trần Y và ông là người ở Lạc Dương Câu (nay là Yển Sư, tỉnh Hà Nam), pháp danh Huyền Trang, là một pháp sư trứ danh thời Đại Đường. Để tìm cầu Pháp, tìm được kinh sách nguyên gốc, ông đã đi về phía Tây đến Thiên Trúc thỉnh kinh suốt khoảng 19 năm. Theo sắc mệnh của vua Đường Thái Tông, ông đã viết lại toàn bộ những gì trải nghiệm qua quá trình đi thỉnh kinh vào cuốn sách “Đại Đường Tây vực ký”. Cuốn sách này do Huyền Trang thuật lại, sau đó mới được biên soạn viết lại. Cuốn tiểu thuyết “Tây Du Ký” sau này được viết dựa theo chính những câu chuyện ghi chép lại về nhà sư Huyền Trang này.

Sau khi đọc “Đại Đường Tây vực ký”, tôi thấy rằng trên thực tế, nhà sư Huyền Trang còn đáng được kính trọng hơn so với trong tiểu thuyết. Ông đã thực hiện được việc mà không người thường nào có thể làm. Ông đã đi hơn 400km xuyên qua sa mạc, trèo lên các núi tuyết và vượt qua các dòng sông băng. Trên hành trình còn gặp không ít cường đạo thổ phỉ và muôn vàn khổ cực không lường trước, đâu chỉ là 81 quan nạn như trong cuốn tiểu thuyết.

Đồng thời, tôi có nhiều câu hỏi: Ông đã vượt qua 110 quốc gia – làm sao ông có thể hiểu tất cả các ngôn ngữ? Trong suốt 19 năm, lúc ông đau ốm thì biết làm thế nào? Trên đường đi, đặc biệt là những nơi không có người cư ngụ, làm sao ông có thể tìm được đồ ăn? Làm sao có nhiều người đều sùng bái ông đến vậy, cho dù là thổ phỉ, cường đạo hay những đối thủ của ông, hay kể cả quân chủ nhiều nước (như Cao Xương Vương, Giới Nhật Vương, Cưu Ma La Vương, Đường Thái Tông, Đường Cao Tông…)? Điều càng khó tin hơn nữa là những Thần tích mà ông đã trải qua. Chẳng hạn như, trong suốt năm ngày vượt qua sa mạc, ông chỉ dựa vào việc tụng niệm tên của Phật; khi ông thành tâm quỳ gối trước hang Phật ảnh, Phật Thích Ca Mâu Ni hiển hiện trên vách hang… Tất cả những điều này, đối với người tin theo thuyết vô Thần như tôi mà nói, quả thực vô cùng kích động.

Năm 2005, vì bị chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối, y học hiện đại không có cách nào để chữa trị, trong tình huống không còn gì để bấu víu ấy tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, bệnh ung thư và tất cả các bệnh tật khác của tôi biến mất. Tôi đã tự trải nghiệm được nhiều Thần tích giống như Sư phụ giảng trong sách Chuyển Pháp Luân. Tôi cũng đã thấy được Pháp thân của Sư phụ. Các học viên khác tôi biết cũng đã có nhiều trải nghiệm phi thường. Cuối cùng tôi đã minh bạch rằng: Thần Phật thực sự tồn tại. Huyền Trang không lừa dối tôi.

Những sự tích về Huyền Trang có thực trong lịch sử hay tiểu thuyết Tây Du Ký cũng vậy, đều là đặt định Văn hóa Thần truyền, để cho nhân loại ngày nay có thể tham chiếu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/7/370723.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/1/173081.html

Đăng ngày 24-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share