Bài của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2009] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều rất vui khi nghe nói rằng Thần Vận sẽ biểu diễn tại Hồng Kông vào đầu Xuân 2010. Một số đồng tu nói rằng họ sẽ mua vé. Tôi ngộ ra rằng chúng ta nên để người thường mua vé trước, bởi vì chúng ta đã kinh nghiệm được lòng từ bi vĩ đại của Sư Phụ – chúng ta còn cần gì nữa đây? Các bạn đồng tu, chúng ta nên nhớ rằng mục đích chân chính của Thần Vận là cứu độ thế nhân, những người vẫn bị đầu độc bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản.

Thần Vận đã tới được Hồng Kông, vì vậy ngày mà Thần Vận đến Hoa Lục sẽ không còn xa nữa. Thật tuyệt vời làm sao! Các bạn đồng tu, tất cả chúng ta hãy hỗ trợ sự kiện vĩ đại này bằng việc gia trì chính niệm!

Viết ngày 30 tháng 10 năm 2009


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/31/211474.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/11/4/112085.html
Đăng ngày: 05- 11 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share