Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2018] Gần đây tôi bị đưa ra xét xử vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi bị đưa trở lại trại giam, vài tù nhân bảo tôi rằng lính canh liên tục hỏi tôi đã quay lại chưa. Họ nói rằng cô ấy dường như thực tâm quan tâm và lo lắng cho tôi. Họ cũng vô cùng ngạc nhiên khi tôi có luật sư bào chữa.

Lính canh hỏi tôi về diễn biến phiên tòa và tôi đã trả lời thẩm phán như thế nào. Cô ấy rất ấn tượng với những gì mà tôi đã nói và bảo tôi: “Chị thật dũng cảm và vô tư.” Khi cô ấy dặn dò tôi hãy bảo trọng, tôi bảo cô ấy rằng những người bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ gặp quả báo. Cô ấy trả lời: “Tôi hiểu.”

Hồi tôi mới bị tống vào trại giam này lần đầu, hoàn cảnh ở đây không như vậy. Lúc đó các lính canh thường ngược đãi tôi. Tuy nhiên tôi vẫn thiện đãi họ và giảng chân tướng cho họ. Lòng tốt và sự kiên nhẫn của tôi đã dần dần cải biến thái độ của họ, và nhiều người trong số họ đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi có thể luyện công mà không gặp rắc rối gì.

Một tù nhân khác bảo tôi: “Mặc dù trải qua bao nhiêu ma nạn như vậy mà chị vẫn thật kiên cường. Nhiều người bị bắt đến chỗ này cũng là bị dọa cho sợ chết khiếp, vậy mà chị vẫn dũng cảm, vẫn có thể ở đây luyện công. Chị thật vĩ đại! Thần ban phước cho chị.”

Tôi bảo cô ấy: “Là Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại! Đại Pháp chính như vậy mới có thể tạo ra được những đệ tử Đại Pháp vĩ đại!”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/10/376936.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/22/173351.html

Đăng ngày 25-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share