Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2018] Trong quá trình giảng chân tướng, tôi gặp rất nhiều người đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, những việc họ làm, những điều họ nói quả thực khiến người ta vô cùng cảm động. Mặc dù không phải là học viên, nhưng họ nói với người khác về vẻ đẹp của Đại Pháp và những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quóc (ĐCSTQ). Dưới đây tôi xin nêu ra ba ví dụ mà tôi ấn tượng sâu sắc.

1. Một lão nông khích lệ mọi người đọc “cửu bình

Một nông dân 65 tuổi nói với mọi người rằng lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được viết trong “cửu bình” là chính xác và mọi người nên đọc nó. Ông nguyên là một kế toán đã nghỉ hưu của một lữ đoàn sản xuất và ông mang cuốn sách này đến nơi làm việc để mọi người ở đó đọc trong giờ nghỉ trưa. Sau khi đọc xong một đoạn trong sách, họ lại căn cứ vào lý giải, trải nghiệm của bản thân để chia sẻ cùng mọi người về nhận thức của họ, khởi tác dụng trong việc truyền rộng chân tướng.

2. Người lao động nói với mọi người về Đại Pháp

Có môt lần khi đang giảng chân tướng, tôi gặp một người lao động đã sớm minh bạch chân tướng, anh ấy nói: “Tôi tuy là không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, và Sư phụ Lý rất tốt. Gặp ai là tôi liền nói vậy.”

Anh ấy còn nói: ”Có lúc tôi gặp những người không muốn nghe. Họ hỏi tôi là biết tốt thế thì sao tôi không luyện. Tôi bảo họ rằng học viên Pháp Luân Đại Pháp không tham lam và không chiếm lợi ích của người khác. Họ không muốn giải xổ số mà con họ thắng được, và họ muốn đem số tiền đó ủng hộ cho đơn vị họ công tác. Họ nói rằng họ ổn khi họ bị xe hơi tông, và họ không muốn hạch sách hay gây rắc rối cho người khác. ĐCSQT có thể nhẫn như vậy không? Có cán bộ nào của Đảng không tham nhũng không? Thực tế mà nói ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp thì minh chứng rằng ĐCSTQ xác thực là tà rồi!”

Mọi người đều muốn đọc “Mục đích cuối cùng của Đảng Cộng sản”

Ở một công trình xây dựng nọ, vào giờ nghỉ trưa, công nhân thường tập trung lại lắng nghe cấp trên của họ đọc “Mục đích cuối cùng của Đảng Cộng sản”. Có người sốt sắng hối người đọc nhanh hơn để tới phần kế tiếp. Chuyện là, một học viên Đại Pháp sau khi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản đã tặng họ cuốn sách đó. Sau khi thảo luận, họ quyết định đưa nó cho quản đốc đọc. Cứ như vậy, mỗi ngày vị quản đốc đọc vài trang sách. Họ cảm giác rất hay và chăm chú lắng nghe.

Thế nhân đang dần dần thấy rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ, mọi người đều đang mạ lỵ nó. Trước tình thế này, chỉ có những ai liễu giải được tà đảng đang vu khống hãm hại Pháp Luân Công ra sao, mới minh bạch bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp chân chính, mới có thể nhận thức Chân – Thiện – Nhẫn, mới có thể nhận thức rằng Pháp Luân Đại Pháp đang mang đến cho nhân loại lý niệm truyền thống chân chính, từ đó mà kéo đạo đức xã hội hồi thăng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/4/376648.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/15/173263.html

Đăng ngày 18-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share