Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-9-2018] Mùa hè năm 2009, tôi học được cách lắp đặt các chảo vệ tinh để xem truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV). Thật không may, lắp đặt thiết bị vệ tinh yêu cầu phải trả phí, phí vận chuyển, phí sửa chữa và phí bảo dưỡng. Do gặp khó khăn về tài chính và không có xe ô tô, tôi không thể tiếp tục hạng mục này.

Có một học viên nam sẵn lòng phối hợp với tôi để làm hạng mục, nhưng tôi đã từ chối. Tôi cho rằng đây là sự an bài không hợp lý, vì tôi là một học viên nữ.

Sư phụ đã cấp cho tôi rất nhiều bản sự để cứu độ chúng sinh. Tôi đã làm những gì mình có thể làm. Khi các học viên muốn xem NTDTV, tôi viết cho họ những thông tin cụ thể chi tiết để tự họ đi mua các vật tư. Nếu cần trợ giúp lắp đặt, tôi sẽ giúp họ.

Sau đó, tôi được biết một vài học viên lớn tuổi đã nhờ các học viên biết kỹ thuật tới giúp khi hệ thống vệ tinh ở nhà họ không có tín hiệu. Đối với các học viên biết kỹ thuật, giải quyết vấn đề đó chỉ mất vài giây, họ chỉ cần chuyển hướng tiếp nhận của đĩa vệ tinh.

Tuy nhiên, các kỹ thuật viên lại mất tới vài giờ đi đến nhà các học viên lớn tuổi chỉ để giải quyết một vấn đề đơn giản. Việc này đã diễn ra một vài lần, và mỗi lần, các học viên chỉ biết cảm ơn các kỹ thuật viên chứ không cố gắng tự mình giải quyết vấn đề đó. Các học viên biết kỹ thuật giải thích rằng họ chỉ cần xoay đĩa vệ tinh và sự cố sẽ được giải quyết. Tuy nhiên các học viên lớn tuổi lại không nguyện ý học.

Sư phụ giảng:

“từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!” (Phật tính vô lậuTinh Tấn Yếu Chỉ)

Nghĩ cho người khác không chỉ là chúng ta nên đối đãi như thế nào với người thường mà còn cả với các học viên. Làm lãng phí thời gian và tiền bạc của học viên khác là không đúng. Một số học viên lớn tuổi nghĩ rằng nó không phải là vấn đề cần quan tâm, nhưng hành vi này cũng giống như đang lợi dụng người khác. Thậm chí ngay cả người thường, họ cũng rất chú ý về việc này.

Tôi hy vọng các học viên sẽ suy nghĩ nhiều hơn cho người khác và loại bỏ các chấp trước người thường của mình.

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không ở trong Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/24/374751.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/21/172945.html

Đăng ngày 08-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share