[MINH HUỆ 10-10-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 6 thành phố hoặc các huyện thị ở 4 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 10 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 3 học viên bị bắt giữ phi pháp.

9510508297a194f5a410a68a94a89a5a.jpg

1. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn đông] Ông Chu Hằng Đức đối diện với phiên xét xử phi pháp
2. [Thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Truyền Cúc và bà Thượng Phượng Cục bị giam giữ
3. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Nhiều học viên bị bắt giữ
4. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Ông Lý Bồi Cao bị bắt giữ và sách nhiễu
5. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Bà Triệu Hoa Anh bị bức hại đến tê liệt
6. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Ông Tôn Hải Toàn bị giam giữ

1. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn đông] Ông Chu Hằng Đức đối diện với phiên xét xử phi pháp

Ông Chu Hằng Đức ở thị trấn Cô Đảo đã bị giam giữ ở Trị tạm giam Ngưu Trang một năm. Hiện tại, sức khỏe ông hư nhược, và theo dự kiến, ông Chu sẽ bị xét xử trong Trại tạm giam vào sáng ngày 10 tháng 10 năm 2018.

2. [Thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Truyền Cúc và bà Thượng Phượng Cục bị giam giữ

Ngày 17 tháng 9 năm 2018, bà Vương Truyền Cúc, 62 tuổi, và bà Thượng Phượng Cúc ở huyện Phì Thành, bị người của Đồn Công an Hồ Truân bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công ở vùng nông thôn Hồ Truân.

Buổi chiều cùng ngày, công an lục soát nhà bà Vương và lấy đi máy in, máy tính, điện thoại di động, một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Công, tiền mặt trị giá 10.000 Nhân dân tệ, và các tài sản cá nhân khác.

Hiện bà Vương và bà Thượng đang bị giam giữ trong trại tạm giam Thành phố Thái An.

3. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Nhiều học viên bị bắt giữ

Bà Kỷ Thái Cần bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 11 năm 2017 vì giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị đưa tới Đồn Công an Hồng Đảo, và đã được thả ra sau khi bị ép phải nộp 10.000 Nhân dân tệ. Bà Kỷ bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ một lần nữa vào tháng 6 năm 2018, khi đang phân phát cuốn “Mục đích cuối cùng của Đảng Cộng sản”. Bà bị giam giữ tại Đồn Công an Hồng Đảo, và đã được trả tự do sau khi bị ép nộp 10.000 Nhân dân tệ.

Bà Hàn Miêu Vân bị công an mặc thường phục bắt giữ vào tháng 8 năm 2016, vì giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà đã được trả tự do trong ngày hôm đó sau khi bị ép nộp 10.000 tệ.

Bà Hàn và bà Từ Tú Phương bị công an mặc thường phục bắt giữ vào tháng 1 năm 2018, khi họ đang giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ đã được thả ra sau khi Đồn Công an Hồng Đảo tống tiền mỗi gia đình 15.000 tệ.

Bà Trình Ái Trân và bà Tân Thành Cúc bị công an mặc thường phục Hồng Đảo bắt giữ vào tháng 5 năm 2018, khi họ đang giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ bị giam giữ trong Đồn Công an Hồng Đảo và sau đó đã được trả tự do.

4. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Ông Lý Bồi Cao bị bắt giữ và sách nhiễu

Ông Lý Bồi Cao, 81 tuổi, bị người của Đồn Công an Kim Bích Lộ bắt giữ vào chiều ngày 15 tháng 9 năm 2018, khi đang giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Công an tịch thu tài liệu Pháp Luân Công và đưa ông về đồn.

Sau đó công an đưa ông Lý về nhà ông, lục soát nhà và lấy đi một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công cùng các sách Pháp Luân Công. Ông Lý được trả tự do lúc 1 giờ 30 sáng.

Ba ngày sau, công an của Đồn Đại Quan đã tới nhà và sách nhiễu ông.

5. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Bà Triệu Hoa Anh bị bức hại đến tê liệt

Bà Triệu Hoa Anh, 80 tuổi, đang sống cùng với con trai ở thành phố Nam Kinh. Bà bị người của Đồn Công an Ấp Giang Môn bắt giữ vào ngày 11 tháng 11 năm 2017.

Bà Triệu bị bức hại đến tê liệt, bà đang nằm liệt giường, không thể tự sinh hoạt, và cần có người chăm nom 24/24. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Khu Cổ Lâu vẫn lên kế hoạch đưa bà ra xét xử tại Tòa án Cổ Lâu.

6. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Ông Tôn Hải Toàn bị giam giữ

Ông Tôn Hải Toàn là công chức về hưu của một công ty sản xuất. Ông bị Đồn Công an Kiến Thiết Lộ bắt giữ tại nhà vào trung tuần tháng 7 năm 2018.

Hiện ông Tôn đang bị giam giữ trong trại tạm giam Thành phố Nam Dương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/10/375600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/27/173013.html

Đăng ngày 29-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share