[MINH HUỆ 4-7-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 8 thành phố hoặc các huyện thị ở 3 tỉnh. Theo báo cáo này, 7 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất hai người bị bắt bất hợp pháp.

995d39f56ff65727fbb66048ba5d43f6.jpg

1. [Thiên Tân] Ông Hoàng Văn Trí bị bắt giam

2. [Thượng Hải] Bà Dương Xuân Mai bị bắt giam

3. [Huyện Toại Khê, tỉnh An Huy] Bà Trương Mĩ Nga bị kết án tù, Ông Đỗ Thượng Vĩ bị bắt giam

4. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Liêu Bang Quý bị bắt giam

5. [Trùng Khánh] Ông Vương Trung Minh bị kết án tù

6. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Vương Điểm Hóa bị bắt

7. [Thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Chu Nghiệp Quân bị kết án tù

8. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Giang Lý bị kết án tù

1. [Thiên Tân] Ông Hoàng Văn Trí bị bắt giam

Ông Hoàng Văn Trí ở quận Ninh Hà đã bị bắt giữ vào buổi sáng ngày 30 tháng 6 năm 2018, vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông đang bị giam giữ ở trại tạm giam Quận Ninh Hà trong 5 ngày.

2. [Thượng Hải] Bà Dương Xuân Mai bị bắt giam.

Bà Dương Xuân Mai từ thành phố Đại Thanh, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt ở Thượng Hải vào cuối năm 2017. Bà đã bị bắt giam hơn 6 tháng. Hiện không có thêm thông tin chi tiết về trường hợp của bà.

3. [Huyện Toại Khê, tỉnh An Huy] Bà Trương Mĩ Nga bị kết án tù, ông Đỗ Thượng Vĩ bị bắt giam

Bà Trương Mĩ Nga đã bị Tòa án Huyện Toại Khê kết án 3 năm tù và bị phạt 15.000 Nhân dân tệ.

Ông Đỗ Thượng Vĩ ở huyện Toại Khê đang bị giam giữ tại trại tạm giam Huyện Tiêu.

4. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Liêu Bang Quý bị bắt giam

Ông Liêu Bang Quý, 69 tuổi, đã bị báo cáo với chính quyền vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên xe buýt. Ông đã bị cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Thị xã Bắc Cố bắt hôm 26 tháng 6 năm 2018.

Cảnh sát từ Phòng An ninh Nội địa Khu vực Phát triển Kinh tế Toại Ninh sau đó đã đưa ông đến trại tạm giam Vĩnh Hưng trong 15 ngày.

Các bên tham gia vào việc bức hại ông Liêu:

Cẩu Khải Tùng, Giám đốc Sở Cảnh sát Khu vực Phát triển Kinh tế Toại Ninh: +86-13508213199, +86-825-2668001

Hùng Văn, Chính trị viên: +86-13882511666, +86-825-2668002

Trương Hoa Sinh, Phó Giám đốc: +86-13982598618

Hà Niệm Long, Trưởng phòng An ninh Nội địa: +86-13882541166

Dương Quân, Chánh Văn phòng: +86-13882592560

5. [Trùng Khánh] Ông Vương Trung Minh bị kết án tù

Ông Vương Trung Minh đã bị Tòa án Quận Du Bắc kết án ba năm rưỡi tù giam. Ông đã kháng án lên Tòa Trung thẩm.

6. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Vương Điểm Hóa bị bắt

Ông Vương Điểm Hóa đã bị cảnh sát Quận Cửu Đài bắt vào sáng ngày 3 tháng 7 năm 2018. Nhà ông đã bị lục soát và các cuốn sách Pháp Luân Công của ông cũng bị tịch thu.

7. [Thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Chu Nghiệp Quân bị kết án tù

Bà Chu Nghiệp Quân từ quận Thúy Bình đã bị cảnh sát thuộc Phòng An ninh Nội địa Thành phố Nghi Tân bắt vào ngày 12 tháng 8 năm 2016, vì dán tờ rơi có các thông tin về việc kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân ngày 11 tháng 8. Nhà bà đã bị lục soát.

Bà Chu đã bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Nghi Tân. Tòa án Quận Thúy Bình đã kết án bà một năm tù và hai năm thử thách vào ngày 17 tháng 5 năm 2018.

8. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Giang Lý bị kết án tù

Bà Giang Lý đã bị Tòa án Quận Cao Tân kết án 3 năm tù.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/4/370581.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/7/16/171135.html

Đăng ngày 20-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share