Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 9-7-2018] 13 cư dân ở Thành phố Yên Đài đã bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 9 năm 2017 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Phòng Cảnh sát Quận Lai Sơn đã phụ trách việc bắt giữ hàng loạt này.

10 người trong số những học viên bị bắt giữ này đã chứng kiến trường hợp của mình hai lần bị trả lại cho cảnh sát vì không đủ bằng chứng. Thay vì trả tự do cho các học viên, cảnh sát đã ngụy tạo thêm bằng chứng và tái đệ trình những trường hợp này lên Viện Kiểm sát Quận Lai Sơn vào tháng 5 năm 2018.

Viện Kiểm sát đã đưa ra bản cáo trạng đối với 10 học viên và chuyển các trường hợp của họ sang Tòa án Quận Lai Sơn vào ngày 29 tháng 6 năm 2018. Mười học viên này hiện đang phải đối mặt với việc bị xét xử vì đức tin của mình.

Trong số họ: bà Phan Vinh Thanh, bà Phan Diễm Diễm, bà Mã Ngọc Trân 63 tuổi, và bà Triệu Thục Ngọc hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Phúc Sơn. Bà Hàn Trung Tường, 71 tuổi, bà Tiêu Thục Hiền, 70 tuổi, bà Ngô Hướng Đỉnh, 79 tuổi, bà Tôn Minh Thu, 63 tuổi, và bà Chu Bổn Trân, 67 tuổi hiện đang được bảo lãnh tại ngoại. Bà Trương Huệ Anh, 74 tuổi, hiện đang bị quản thúc tại gia.

Ba trường hợp còn lại, bà Lý Ngải Lỗ, 65 tuổi, Ông Loan Kính Nghiêu (chồng của bà Phan Diễm Diễm), và bà Thôi Hàn vẫn đang bị điều tra. Hiện chưa có thông tin những học viên này đang bị giam ở đâu và có ai trong số họ có được bảo lãnh tại ngoại hay không.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/9/370824.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/7/15/171128.html

Đăng ngày 20-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share