[MINH HUỆ 21-5-2018] Hòa cùng không khí kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 19 với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới, các học viên ở Trung Quốc đã treo các tấm áp phích và biểu ngữ ở nhiều thành phố khắp Trung Quốc.

12dfb31ca7a8651807b539f9ddffb374.jpg

Một tấm áp phích tại một trạm xe buýt ở thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh với nội dung: “Thoái xuất khỏi các Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó để có một tương lai tốt đẹp.”

Tại thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, người đi bộ đã dừng chân đọc các tấm áp phích. Khi một bà mẹ và cô con gái nhìn thấy tấm áp phích treo tại trạm xe buýt, họ đã bị thu hút. Người mẹ hỏi: “Cái gì thế này?”, rồi đọc to: “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó để có một tương lai tốt đẹp.” Một học viên ở gần đó đã giải thích cho bà tại sao việc thoái Đảng lại quan trọng như vậy.

Người mẹ hỏi: “Chị là học viên Pháp Luân Đại Pháp ư? Tôi nghĩ là môn này bị cấm mà. Chị vẫn tu luyện môn này sao?”

Người học viên đã thông tin cho người mẹ này biết Pháp Luân Đại Pháp đang được thực hành ở hơn 100 nước trên toàn thế giới và rằng duy chỉ có ĐCSTQ mới đàn áp pháp môn này. “Chị không thấy Chân – Thiện – Nhẫn là tốt cho xã hội của chúng ta sao? Chị biết đấy, Đảng đã làm những việc gây nhiều tổn hại cho người dân Trung Quốc, trong đó có cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi khuyên chị hãy rời xa khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó.”

Cả người mẹ và cô con gái đều đồng ý thoái Đảng. Khi người học viên đề nghị họ lặp lại câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, họ đã gật đầu và cảm ơn người học viên này.

4cb89ec6e56640ff9056a23a5896fdc0.jpg

Người qua đường đọc các tấm áp phích do các học viên treo tại một công viên ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh

c2929bb2c50bb9842360bc256a3fa135.jpg

Tấm biểu ngữ ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh với nội dung “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”

1176b0ae6bbc9b31c4cc4ad948047c4c.jpg

Dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được dán trên cột điện ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông

3da1aaabad4b98ed1792241afe1b8278.jpg

Một tấm áp phích về Pháp Luân Đại Pháp ở một khu dân cư ở Bắc Kinh

8f736bfc53ed83c6ef0333907cfddae1.jpg

Người dân đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên bảng thông báo

5408a9c35425504a6c8ea36e37aeb5d4.jpg

Một tấm biểu ngữ ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/21/366514.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/22/170503.html

Đăng ngày 25-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share