Bài chia sẻ của Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 15-12-2018] Sư phụ cho chúng ta biết:

“trong ý niệm thanh trừ những tư tưởng niệm đầu không tốt trong tư tưởng, nghiệp lực cùng quan niệm không tốt, hoặc những can nhiễu từ bên ngoài. Có suy nghĩ như thế, nghĩ những thứ ấy phải chết, [thì] chúng sẽ bị thanh trừ; 5 phút là có tác dụng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001)

Mấy năm gần đây tôi tiếp xúc một số đồng tu vượt quan nghiệp bệnh, đa số đồng tu đọc thuộc đoạn Pháp này đều bỏ mất chữ sót chữ. Họ đều là các đồng tu tu luyện hơn 20 năm rồi, còn có một vị đã tu hơn 20 năm mà căn bản không biết phát chính niệm năm phút đầu nghĩ cái gì. Còn có vị không biết đoạn Pháp này là Sư phụ giảng, bản thân nghĩ nói gì thì nói thế. Trước đây Minh Huệ Net cũng đăng rất nhiều lần rồi, có thể có một số đồng tu cũng không coi trọng. Chính Pháp tới bước cuối cùng rồi, đây là mỗi từng đệ tử chân tu đều nên học thuộc lòng đoạn Pháp này. Tôi từ lần đầu tiếp xúc với đồng tu vượt quan nghiệp bệnh nghe bà đọc thuộc đoạn Pháp này chữ được chữ mất. Sau này lại tiếp xúc với đồng tu vượt quan nghiệp bệnh, đến lúc phát chính niệm, tôi liền để đồng tu này đọc thuộc thành tiếng đoạn Pháp này, kết quả đa số các lần đều là sót chữ mất chữ. Lại lần nữa nhắc nhở đồng tu đặc biệt là đồng tu đang trong quan nghiệp bệnh hãy đem đoạn Pháp này đối chiếu với những gì mình vẫn đang làm để thanh lý bản thân, nếu có chỗ nào sai thì mau chóng quy chính lại. Tu tốt bản thân mới có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp, hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Có ý nhắc nhở đồng tu, nếu có chỗ nào không trong Pháp mong đồng tu từ bi chỉ giúp, hi vọng có chút hữu ích hỗ trợ cho các đồng tu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/15/378443.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/28/173789.html

Đăng ngày 11-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share