[MINH HUỆ 10-5-2018] Trong những ngày trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, 13 tháng 5, các quan chức đắc cử ở khu vực Bắc Mĩ đã ban hành những bản tuyên bố, nghị quyết, hay thư chúc mừng gửi tới các học viên Pháp Luân Công ca ngợi Pháp Luân Công trong việc cải thiện sức khỏe và nâng cao đạo đức.

Thượng viện và Đại hội đồng New Jersey ban hành Nghị quyết Lập pháp chung

f7dfe393e805b56f5b1efbe27f7f51c3.jpg

Thị trưởng Jim Hill của thành phố Sebastian, Florida ban hành tuyên bố

a430801ca859110f27729c9acff7cb61.jpg

Thống đốc và Thị trưởng của Minnesota ban hành Thư và Tuyên bố

37d2b22631b451bc0e7caa20843ff9be.jpg

Bức thư của Thống Đốc

e58ac7f800735cf68c53985ce32efe93.jpg

Tuyên bố từ St. Paul

850e58767171762a74e14c8a4f9c39f7.jpg

Bức thư từ ngài Thị trưởng Jacob Frey của Minneapolis

7594f54724e177c27f818d82e4243b1f.jpg

Lời tuyên bố từ ông Rochester

Thị trưởng Boston ban hành tuyên bố

eff1a7620d83190d9a319305fef0051c.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/10/365834.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/16/170427.html

Đăng ngày 21-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share