Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Cộng hòa Séc

[MINH HUỆ 8-4-2018] Ngày 4 tháng 4 năm 2018, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Cộng hòa Séc, ông Jiří Pokorný, đã đệ trình lên Thượng viện Séc đơn thỉnh nguyện có chữ ký của gần 40.000 người dân Séc phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

Thượng Nghị sỹ Dr. Zdeněk Papoušek của Ủy ban Thượng viện về Giáo dục, Khoa học, Văn hóa, Nhân quyền và Dân nguyện đã tiếp nhận đơn thỉnh nguyện của ông Jiří Pokorný. Đơn thỉnh nguyện đề nghị cơ quan lập pháp của Cộng hòa Séc thông qua một nghị quyết kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công.

7a1d7496d50325de824aedf7ff6cf8d8.jpg

Thượng Nghị sỹ Dr. Zdeněk Papoušek (bên phải) tiếp nhận đơn thỉnh nguyện của ông Jiří Pokorný

Trong những năm gần đây, các học viên Pháp Luân Công tại Cộng hòa Séc đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Công, thu thập chữ ký thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại, đồng thời giới thiệu cho mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện truyền thống dựa trên việc thực hành các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ vẫn đang tiếp diễn. Bất bình trước hành vi của chính quyền Trung Quốc, nhiều người dân Séc ủng hộ Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Ngoài việc ký tên trực tiếp vào đơn thỉnh nguyện, người dân cũng ký tên thỉnh nguyện trực tuyến để ủng hộ Pháp Luân Công. Gần 40.000 chữ ký đã được thu thập. Các học viên Pháp Luân Công ở Cộng hòa Séc nói rằng họ sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và sẽ phối hợp với mọi người thuộc mọi giai tầng trong xã hội để chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/8/363895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/15/169375.html

Đăng ngày 18-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share