Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 25-7-2017] Gần đây tôi nhận thấy rằng khi chúng tôi tổ chức các hoạt động Đại Pháp một số nhiếp ảnh gia của chúng tôi muốn chụp ảnh cận cảnh của các học viên.

Qua nhiều năm, hầu hết các học viên địa phương chúng tôi đều có những bức ảnh cận cảnh do các nhiếp ảnh gia của chúng tôi chụp. Những tấm hình này sau đó được đăng trên các trang web truyền thông xã hội hoặc các địa chỉ email của các nhóm địa phương.

Một số nhiếp ảnh gia cũng muốn chụp cận cảnh những người thường ủng hộ chúng tôi, ví dụ như khi họ lắng nghe chúng tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp hoặc họ đang đọc các tấm áp phích của chúng tôi. Một số người trong những người đó là người Trung Quốc.

Khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang diễn ra, việc làm đó không phải là đang cung cấp thông tin cho Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hay sao?

Khi một người thân của học viên trở về Trung Quốc, cảnh sát địa phương đã cho anh biết rằng các nhân viên đặc vụ từ Trung Quốc cố gắng chụp những bức ảnh thật nét của từng học viên tham gia diễu hành Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức ở nước ngoài.

Sau đó các bức ảnh được gửi về Trung Quốc, nơi mà cán bộ Phòng 610 tại mỗi tỉnh đều cố gắng nhận diện các học viên thuộc tỉnh của họ. Rồi họ tìm kiếm các thành viên trong gia đình cũng như người thân của học viên hiện đang ở Trung Quốc.

Là những người tu luyện chúng ta cần nghĩ đến những người khác trước. Chúng ta không thể vô tình tiếp tay dưới bất kỳ hình thức nào cho ĐCSTQ để chúng làm những điều tồi tệ.

Một số học viên tham gia các hoạt động Đại Pháp vẫn là các học viên mới, một số có công việc kinh doanh và gia đình ở Trung Quốc, và một số chỉ tạm thời ở nước ngoài.

Bằng cách chụp những bức hình cận cảnh, chẳng phải chúng ta có thể sẽ làm hại họ hay sao, và thậm chí khiến cho một số học viên lo sợ không dám tham gia vào các hoạt động Đại Pháp?

Đối với những người thường ủng hộ chúng ta, chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ danh tính cho họ trước ĐCSTQ.

Các hoạt động chúng ta tổ chức là để chứng thực Pháp. Sử dụng các ảnh được chụp từ xa, hoặc ảnh có nhiều người cùng nhau trong một nhóm có thể phù hợp hơn là đăng các ảnh cận cảnh của từng cá nhân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/25/351561.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/8/29/165210.html

Đăng ngày: 3-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share