Bài viết của Thái Cúc, phóng viên báo Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 16-5-2017] Ngày 13 tháng 5 năm 2017 đánh dấu ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới lần thứ 18, cũng là ngày kỷ niệm 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Nhiều quận, thành phố, thị trấn ở bang New York đã ban hành các tuyên ngôn, công bố và các chứng nhận để kỷ niệm dịp đặc biệt này, tôn vinh giá trị Chân – Thiện – Nhẫn và đánh giá cao sự đóng góp của các học viên Pháp Luân Công (cũng còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) cho cộng đồng ở địa phương.

26a733b7800d518c46870d0f291cd616.jpg

Edward P. Mangano, Giám đốc Văn phòng Điều hành Quận Nassau

63d02582f7b245c7b565d1188e479cd5.jpg

Tuyên bố của ông Edward P. Mangano, Giám đốc Văn phòng Điều hành Quận Nassau

Ông Edward P. Mangano, Giám đốc Văn phòng Điều hành Quận Nassau tuyên bố Ngày 13 tháng 5 năm 2017 là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của quận Nassau, ghi nhận và đánh giá cao sự “cống hiến đáng học hỏi cho cộng đồng.” của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

8ffbe82b8f0d3ac9b039a31a1321d68b.jpg

Ông Steven Bellone, Giám đốc Văn phòng Điều hành Quận Suffolk

f022c8f57b758fc17386d54ae8790a2e.jpg

Tuyên bố của ông Steven Bellone, Giám đốc Văn phòng Điều hành Quận Suffolk

Ông Steven Bellone, Giám đốc Văn phòng Điều hành Quận Suffolk tuyên dương nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và công nhận ngày 13 tháng 5 năm 2017 là ngày Pháp Luân Đại Pháp của quận.

7268c2e571e64e0a076e040564550146.jpg

Ông Reginald Spinello, Thị trưởng bang Glen Cove

119260aff3e06dc4ee00e841ef0d0930.jpg

Chứng nhận củaÔng Reginald Spinello, Thị trưởng bang Glen Cove

71805d8a85d5e4c03b701e1de04e6de4.jpg

ÔngEdward P. Romaine, Giám sát thị trấn Brookhaven

7ff3cf117e0b5dc6b0159d26f77011c7.jpg

Tuyên bố của ông Edward P. Romaine, Giám sát thị trấn Brookhaven

Ông Edward P. Romaine, Người đứng đầu thị trấn Brookhaven đã ghi nhận sự đóng góp của Đại sư Lý Hồng Chí trong việc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng vào năm 1992. Thay mặt cho 500.000 cư dân của thị trấn Brookhaven, ông tự hào tuyên bố Ngày 13 tháng 5 năm 2017 là ngày Pháp Luân Đại Pháp của thị trấn.

4b61d6a682429e5e3be9ae106bc2ad26.jpg

ÔngSean M. Walter, Người đứng đầu thị trấn Riverhead

67561a6f0b516deab766438d2a397e03.jpg

Tuyên bố của ông Sean M. Walter, Giám sát thị trấn Riverhead

b8f0f72df222c9b3628e6b10bcfa9ebd.jpg

ÔngPatrick R. Vecchiof, Giám sát thị trấn Smithtown

b666d3478af693cb452becc6e7cbd25e.jpg

Tuyên bố của ôngPatrick R. Vecchiof, Giám sát thị trấn Smithtown

Ông Patrick R. Vecchiof, Giám sát thị trấn Smithtown biểu dương các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp và mạnh mẽ phản đối sự bức hại các học viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2017 là ngày Pháp Luân Đại Pháp của thị trấn.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/16/348280.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/17/163866.html

Đăng ngày 19-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share