Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-2-2017] Bức hại học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù nữ Tân Hương tỉnh Hà Nam vẫn không hề suy giảm.

Sáu tháng trước khi bị chuyển tới khu khác, các học viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công thường bị giam giữ ở Khu 9, tại đó họ bị cưỡng bức lao động nặng nhọc hơn 10 giờ mỗi ngày.

Hàng ngày, lính canh ở Khu 9 ép các học viên phải tham dự các phiên tẩy não. Bất kỳ ai từ chối hợp tác đều bị đánh đập và cấm ngủ.

Bà Tần Hải Tiên, ngoài 60 tuổi, do trường kỳ bị giam giữ và bức hại đã qua đời ngày 5 tháng 4 năm 2014, chỉ 12 ngày trước khi bà được trả tự do theo dự kiến.

Bà Vương Thu Cúc nhiều lần bị tống vào khu biệt giam.

Bà Vương Vạn Vinh bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2012, sau đó bị phi pháp tuyên án năm năm tù giam. Ở trong tù, khi tuyệt thực để phản đối bức hại, bà đã bị đưa tới bệnh viện nhà tù và bức thực hai lần một ngày. Trong năm năm bị cầm tù thì có đến hai năm bà bị biệt giam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/23/343448.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/2/28/162342.html
Đăng ngày 11-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share