Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-1-2017] Ngày 18 tháng 1 năm 2017, cô Mã Hải Phương ở Bắc Kinh đã bị Tòa án huyện Thạch Cảnh Sơn xét xử. Cô Mã, 38 tuổi bị bắt ngày 2 tháng 8 năm 2016 lúc cô đang nói cho mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã khám xét chiếc túi của cô và lục soát nhà cô. Họ cũng đã tịch thu của cô các cuốn sách Pháp Luân Công, máy tính, và một số tờ rơi về Pháp Luân Công.

Luật sư của cô Mã, với tư cách là đại diện cho cô, đã yêu cầu trắng án. Ông chỉ ra rằng các tài liệu mà chính quyền tịch thu từ nhà cô Mã hay trong máy tính của cô không hề có chi tiết nào phạm pháp, và việc phân phát các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công hay nói chuyện về cuộc bức hại cũng không hề vi phạm luật pháp của Trung Quốc.

Các công tố viên lập luận rằng ngoài khoảng 100 tập tài liệu quảng bá tịch thu từ túi và nhà cô Mã, họ cũng tìm thấy các đoạn ghi âm nói về Pháp Luân Công trong máy tính của cô.

Cô Mã đã nói với một cô gái về Pháp Luân Công, và cô gái này đã làm chứng chống lại cô Mã. Luật sư nói cô Mã không hề vi phạm luật pháp khi truyền rộng sự thật về Pháp Luân Công hay nói chuyện với cô gái đó. Ông nhấn mạnh rằng vì cô gái đó chưa đến 18 tuổi, nên lời khai của cô là không hợp pháp.

Mẹ của cô Mã là thân nhân duy nhất của gia đình cô được tòa án cho tham dự phiên tòa. Chồng cô không được vào dự vì anh đã làm chứng và có báo cáo bằng văn bản cho trường hợp của cô.

Cô Mã đang bị giữ tại trại tạm giam huyện Thạch Cảnh Sơn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/20/341115.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/31/162011.html

Đăng ngày 19-2-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share