Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2017] Vị công tố viên trong phiên tòa xét xử 4 học viên Pháp Luân Công đã đề nghị giảm nhẹ các mức án hơn sau khi nghe những lời lập luận bào chữa của các luật sư.

Ngày 17 tháng 1 năm 2016, các học viên Bành Lục Mai, Vương Thắng, Vương Quế Lan, và Lý Hiển Kỳ bị xét xử vì tội treo các tấm áp phích có các thông tin về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Các luật sư bào chữa đã biện hộ rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc kết tội Pháp Luân Công và các thân chủ của họ hoàn toàn có quyền biểu đạt tới công chúng tín ngưỡng của họ vào Chân – Thiện – Nhẫn.

Công tố viên Trần Thuận Tường đã không bác bỏ những lời lập luận bào chữa này. Thay vào đó, ông đã đề nghị các thẩm phán đưa ra những phán quyết nhẹ hơn cho các học viên.

Các thẩm phán thông báo rằng bản tuyên án sẽ được ban hành sau.

Bốn học viên hiện vẫn còn đang bị giam giữ sau khi bị bắt khoảng mười một tháng trước đây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/21/341158.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/25/161292.html

Đăng ngày 16-2-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share