Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Mexico

[MINH HUỆ 23-7-2016] Các học viên Pháp Luân Công ở Mexico đã tổ chức nhiều hoạt động trong năm ngày ở thành phố Mexico và một số thành phố khác đánh dấu 17 năm bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cách đây 17 năm, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ dưới sự lãnh đạo Đảng thời bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại tàn bạo lên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ đó, hàng nghìn học viên đã bị tra tấn và ngược đãi đến chết, hàng triệu người bị cầm tù, và toàn thể quốc gia mất đi quyền tự do tín ngưỡng. Sau 17 năm, cuộc bức hại vẫn còn đang tiếp diễn.

Các hoạt đông ở Mexico bao gồm biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, chiến dịch ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp tạng được nhà nước bảo hộ, từ các tù nhân lương tâm— mà phần lớn trong số đó là các học viên Pháp Luân Công, và mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc yêu cầu ngay lập tức chấm dứt bức hại.

Các hoạt động được tổ chức ở bốn thành phố: Thành phố Mexico, Puebla, Queretaro và Cancun.

Chiến dịch ký tên và kháng nghị ôn hòa ở Thành phố Mexico

2016-7-22-minghui-falun-gong-mexico720-01--ss.jpg

Người dân ký tên kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng

2016-7-22-minghui-falun-gong-mexico720-02--ss.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc tại khu phố Tàu của Thành phố Mexico

2016-7-22-minghui-falun-gong-mexico720-03--ss.jpg

Kháng nghị ôn hòa phía trước Lãnh sự quán ở Thành phố Mexico, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Chiến dịch ký tên thỉnh nguyện ở Cancun

2016-7-22-minghui-falun-gong-mexico720-04--ss.jpg

Một công dân Cancun ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt thông lệ cưỡng bức mổ cướp tạng của ĐCSTQ

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Queretaro

69513711eed94fa1e91aa84b8f092bd1.jpg

Các học viên ở Queretaro giới thiệu Pháp Luân Công với người dân địa phương và giảng chân tướng cuộc bức hại

Các hoạt động khác ở Puebla

214c4201496138a7203a85ee48f70629.jpg

Các học viên ở Puebla tưởng niệm các đồng tu ở Trung Quốc, những người đã bị thiệt mạng vì kiên định với đức tin của mình

2016-7-22-minghui-falun-gong-mexico720-05--ss.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng ở Puebla

2016-7-22-minghui-falun-gong-mexico720-08--ss.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại một công viên


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/23/331786.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/25/157956.html

Đăng ngày 28-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share