Bài viết của Lý Tĩnh Phỉ, phóng viên Minh Huệ ở Washington DC

[MINH HUỆ 10-5-2016] Ngày 13 tháng 5 là sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời là dịp kỷ niệm ngày Sư phụ Lý hồng truyền pháp môn ra công chúng ở thành phố Trường Xuân thuộc vùng Đông Bắc Trung Quốc vào năm 1992. Ngày này được biết đến là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới khi các học viên trên khắp Hoa Kỳ thuộc mọi tầng lớp xã hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Năm nay, trước lễ kỷ niệm ngày đặc biệt này, các quan chức chính phủ Hoa Kỳ đã gửi giấy chứng nhận, tuyên bố, thư biểu dương và thư chúc mừng tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Washington DC. Dưới đây, Minh Huệ tổng hợp những lời chúc tốt đẹp của các Thượng và Hạ Nghị sỹ Hoa Kỳ, các Thượng và Hạ Nghị sỹ tiểu bang Maryland, và các ủy viên Hội đồng Thành phố Baltimore.

2016-5-9-minghui-dafaday-dc-vip-01--ss.jpgCác quan chức chính phủ cấp liên bang, tiểu bang và thành phố đã ban hành các tuyên bố, chứng nhận, thư biểu dương, và thư chúc mừng chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới gửi tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Washington DC

Thư và các công văn này bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm kích tới Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, bởi những gì mà Ông đã làm cho 100 triệu người trên khắp thế giới để hướng dẫn họ tu luyện tự thân và đề cao phẩm chất đạo đức. Một số người còn viết trong thư rằng họ hy vọng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn phổ quát của Pháp Luân Đại Pháp sẽ được hồng truyền xa và rộng hơn nữa.

2016-5-9-minghui-dafaday-dc-vip-02--ss.jpg

Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ Barbara Mikulski đại diện bang Maryland

2016-5-9-minghui-dafaday-dc-vip-03--ss.jpg

Chứng nhận của Thượng Nghị sỹ Barbara Mikulski ghi nhận những gì mà Sư phụ Lý Hồng Chí đã làm

Chứng nhận của Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ Barbara Mikulski của tiểu bang Maryland: “Nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, [tôi] ghi nhận hoạt động kỷ niệm những gì mà Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí đã làm, người đã đưa ra nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn ôn hòa và tâm linh, nền tảng của Pháp Luân Đại Pháp.”

2016-5-9-minghui-dafaday-dc-vip-04--ss.jpg

Thư chúc mừng của nữ nghị sỹ Hoa Kỳ, bà Eleanor Holmes Norton, gửi những lời chúc tốt lành nhất tới lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Nữ dân biểu Eleanor Holmes Norton của quận Columbia viết trong thư chúc mừng: “Pháp Luân Công có hiệu quả tích cực rõ rệt trong việc làm giảm áp lực nói riêng và sức khỏe tổng quát nói chung. Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay là ngày đoàn tụ và hòa bình không chỉ ở quận Columbia mà còn trên toàn thế giới.”

2016-5-9-minghui-dafaday-dc-vip-05--ss.jpg

Nghị sỹ Elijah E. Cummings, đại diện bang Maryland

2016-5-9-minghui-dafaday-dc-vip-06--ss.jpgThư chúc mừng của nghị sỹ Elijah E. Cummings, bang Maryland

Nghị sỹ Elijah E. Cummings bang Maryland viết trong thư: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới kỷ niệm ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện với trọng tâm là nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và thiền định. Đây là những giá trị lý niệm duy hộ hòa bình xã hội.”

2016-5-9-minghui-dafaday-dc-vip-07--ss.jpg

Nghị sỹ Bobby Scott bang Virginia

2016-5-9-minghui-dafaday-dc-vip-08--ss.jpg

Thư chúc mừng của nghị sỹ Bobby Scott

Nghị sỹ Bobby Scott của Virginia nói trong thư chúc mừng: “Trong hơn hai thập kỷ qua, Pháp Luân Đại Pháp đã đi vào cuộc sống của nhiều người trên thế giới, mang đến cho họ cơ hội thiền định, luyện công, và một lối sống có quy phạm đạo đức.”

2016-5-9-minghui-dafaday-dc-vip-09--ss.jpg

Nghị sỹ John K. Delaney bang Maryland

2016-5-9-minghui-dafaday-dc-vip-10--ss.jpg

Chứng nhận về sự ghi nhận đặc biệt của Quốc hội do Nghị sỹ John K. Delaney

Trong Chứng thư Quốc hội Hoa Kỳ Thừa nhận Đặc biệt, Nghị sỹ John K. Delaney ca ngợi các học viên vì “những nỗ lực không ngừng để chia sẻ và quảng bá môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp làm phong phú thêm cuộc sống của mọi người trong cả cộng đồng.”

2016-5-9-minghui-dafaday-dc-vip-11--ss.jpg

Thượng Nghị sỹ Roger Manno cùng các nghị sỹ Bonnie Cullison, Benjamin F. Kramer và Marice Mozales (từ trái sang phải)

2016-5-9-minghui-dafaday-dc-vip-12--ss.jpg

Thư biểu dương chính thức đồng ký tên bởi Thượng Nghị sỹ Manno và ba nghị sỹ của hạt Montgomery, Maryland

Thư biểu dương chung của Thượng Nghị sỹ Roger Manno và các nghị sỹ Bonnie Cullison, Benjamin F. Kramer và Marice ghi nhận rằng lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới giúp “thúc đẩy hòa bình, đề cao tinh thần và tự thân, cũng như tìm cầu trí huệ và sự khải ngộ.”

2016-5-9-minghui-dafaday-dc-vip-14--ss.jpg

Nghị sỹ Eric Luedtke bang Maryland

2016-5-9-minghui-dafaday-dc-vip-13--ss.jpg

Thư chúc mừng của nghị sỹ Eric Luedtke bang Maryland

Nghị sỹ Eric Luedtke bang Maryland viết trong thư chúc mừng: “Những thành tựu và cam kết của Đại sư Lý Hồng Chí là tạo ra một xã hội mà mọi người biết vì nhau hơn thật đáng ghi nhận và kính ngưỡng. Xin chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.” Ông hy vọng rằng “các khóa học, hội thảo, và các tiết mục văn hóa sẽ truyền xa và rộng thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn đầy tích cực này.”

2016-5-9-minghui-dafaday-dc-vip-15--ss.jpg

Hội đồng Thành phố Baltimore thông qua Nghị quyết 6246 mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Hội đồng Thành phố Baltimore đã thông qua Nghị quyết 6246 để bày tỏ lời chúc mừng chân thành nhất tới Sư phụ Lý Hồng Chí và Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Nghị quyết tuyên bố: “Biểu dương việc truyền thụ đặc tính tối cao của vũ trụ: Chân-Thiện-Nhẫn cũng như tinh thần ôn hòa, kiên định phản kháng cuộc bức hại.”

Chủ tịch Bernard C. “Jack” Young của Hội đồng Thành phố Baltimore công bố thư biểu dương của chủ tịch nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Thư biểu dương viết: “Ghi nhận ông Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã dẫn dắt hàng trăm triệu học viên đi trên con đường tu luyện và vô luận người tu luyện tới nơi nào thì ở đó đạo đức đều được đề cao.”

2016-5-9-minghui-dafaday-dc-vip-17--ss.jpg

Chủ tịch Bernard C. “Jack” Young của Hội đồng Thành phố Baltimore

2016-5-9-minghui-dafaday-dc-vip-16--ss.jpg

Thư biểu dương của Chủ tịch Bernard C. “Jack” Young của Hội đồng Thành phố Baltimore


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/10/328118.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/12/156780.html

Đăng ngày 24-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share