Bài Viết của Long Phương, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 1-2-2016] Ngày 22 tháng 1 vừa qua, Hội đồng Thành phố Bình Đông, Đài Loan đã thống nhất thông qua một bản nghị quyết ủng hộ các học viên Pháp Luân Công khởi kiện Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì ông ta là kẻ phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc suốt 16 năm qua. Nghị quyết cũng đã lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống do ĐCSTQ hậu thuẫn mà nguồn tạng là từ các học viên Pháp Luân Công cùng các tù nhân lương tâm khác.

Nghị quyết đã được ông Hồng Tông Giai, Ủy viên Hội đồng Đảng Dân Tiến đề xuất và được đồng tán thành bởi chín thành viên của các Đảng khác nhau trong hội đồng thành phố.

Năm thành phố khác của Đài Loan cũng đã thông qua các nghị quyết có tính chất đa đảng tương tự, nhằm kêu gọi chính phủ Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

4c89f0424b178a9707a001eb303b5757.jpg

Thành viên hội đồng thành phố Bình Đông trưng biểu ngữ thể hiện sự ủng hộ của mình trong việc khởi kiện Giang Trạch Dân

9d410f61ec2b80878ea7d1a9c760b950.jpg

dfb7f5a180a86b49e58d96e2b5f40b19.jpg

Bản nghị quyết

Nghị quyết đã được thông qua vào tối ngày 23 tháng 1 năm 2016, đúng vào dịp Ngày Quốc tế Tự do – ngày lễ được tổ chức ở cả Đài Loan và Hàn Quốc. Ông Hồng Tông Giai, Ủy viên Hội đồng, nhận định rằng bản nghị quyết đã cho thấy người dân ở Bình Đông luôn có sự tôn trọng sâu sắc đối với nhân quyền.

Theo những người ủng hộ nghị quyết, tự do tín ngưỡng là một quyền cơ bản của con người và cần phải được coi trọng trên toàn cầu. Các ủy viên hội đồng đặc biệt lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống [của ĐCSTQ] từ các tù nhân lương tâm mà phần lớn trong số họ là các học viên Pháp Luân Công.

Ông Lâm Tham Thiên nói: “Nó [tội ác mổ cướp nội tạng] bất chấp đạo trời. Không một chính phủ nào trên thế giới, ngoại trừ đảng cộng sản dám làm điều này. Thật quá vô nhân đạo. Một chính phủ như vậy không đáng để tin cậy. Mọi người cần lên tiếng để phản đối vì nó liên quan đến hòa bình thế giới. Nếu chúng ta làm ngơ, giá trị nhân quyền phổ quát sẽ biến mất.”

Ông Hồng Tông Giai nói: “Cả thế giới cần phải lên án Giang Trạch Dân, kẻ phát động và chỉ đạo thảm họa này. Phải đưa y ra công lý.”

“Tôi hy vọng chính phủ Trung Quốc sẽ lắng nghe tiếng nói của người dân ở cả trong và ngoài Trung Quốc. Tôi cũng hy vọng chính phủ Trung Quốc sẽ tôn trọng nhân quyền và chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công càng sớm càng tốt.”

Tính đến Ngày Quốc tế Tự do 23 tháng 1 năm 2016, đã có 1,23 triệu người từ tám quốc gia Châu Á và các khu vực khác như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Macao, Malaysia, Singapore và Indonesia ký tên thỉnh nguyện ủng hộ làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân của các học viên Pháp Luân Công mới đây.

328cad285588781b7c010096e782efe6.jpg

Biểu ngữ ghi: “Toàn cầu ủng hộ khởi kiện Giang Trạch Dân.” Các lá cờ đại diện cho Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Macao, Malaysia, và Singapore.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/31/322922.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/1/155026.html

Đăng ngày 07-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share