Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-1-2016] Mười bảy năm trước Tổng Bí thư Trung Quốc Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, khiến hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công vô tội, cùng người thân của họ phải sống trong sợ hãi và đau khổ.

Theo thông tin được công bố trên trang web Minh Huệ, có ít nhất 3.900 học viên đã qua đời vì bị tra tấn trong khi bị cảnh sát giam giữ. Nhiều người hơn đã bị giam giữ, cầm tù, tra tấn, cưỡng bức lao động, thậm chí trở thành nạn nhân của nạn mổ cướp tạng.

Chu Vĩnh Khang và một số người khác là thủ phạm chính khác trong chính quyền của Giang tham gia vào cuộc bức hại, đã ngã ngựa trong những năm gần đây, với nhiều tội danh khác nhau. Tính riêng bản thân Giang, đã có hơn 200.000 đơn khiếu kiện hình sự ông ta đã được gửi kể từ tháng 5 năm 2015, yêu cầu ông ta phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của mình.

Đầu năm 2016, các áp phích ủng hộ việc khởi kiện đã được thấy ở Trung Quốc. Các biểu ngữ xuất hiện ở các tỉnh Hà Bắc, Hắc Long Giang, Quảng Đông, Nội Mông Cổ và Bắc Kinh.

2016-1-3-minghui-poster-shijiangzhuang-02--ss.jpg

Người đi bộ xem các áp phích ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc.

2016-1-3-minghui-banner-jiamusi-05--ss.jpg

Một tấm áp phích ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang.

2016-1-3-minghui-poster-jinan-05--ss.jpg

Một tấm áp phích kêu gọi truy tố Giang ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông.

2016-1-3-minghui-banner-xingcheng-01--ss.jpg

Một tấm áp phích với tiêu đề “Đưa Giang ra trước công lý” ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh.

2016-1-3-minghui-banner-tangshan-01--ss.jpg

Một tấm áp phích ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc.

2016-1-3-minghui-banner-jiutai-03--ss.jpg

Một biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.

2016-1-21-minghui-sujiang-banner-wuhan-01--ss.jpg

Hai người qua đường đọc tấm áp phích ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

2016-1-21-minghui-sujiang-banner-beijing-01--ss.jpg

Một tấm áp phích ở Bắc Kinh.

2016-1-21-minghui-sujiang-banner-neimeng-02--ss.jpg

Một tấm áp phích trong một khu dân cư ở Nội Mông Cổ.

Một tấm áp phích ở tỉnh Liêu Ninh.

2016-1-21-minghui-sujiang-banner-shantou-1--ss.jpg

Một tấm áp phích ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông.

Bài viết liên quan (tiếng Hán):

http://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/5/大陆多地真相展板引人注目(2)-321789.html
http://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/22/大陆多地真相展板引人注目(3)-322552.html


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/4/321792.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/1/24/154933.html

Đăng ngày 28-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share