Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-6-2015] Những thay đổi gần đây trong không khí chính trị của Trung Quốc đã khiến nhiều người trong hệ thống tư pháp của Trung Quốc đang tất bật nhờ giúp đỡ để chứng minh mình vô tội.

Trớ trêu thay, những người đã từng tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang quay sang nhờ các luật sư mà đã từng bào chữa cho các học viên bị bức hại để biện hộ cho họ.

Một luật sư nhân quyền nói rằng đây không phải là một hiện tượng mới lạ. Những người làm việc trong hệ thống tòa án của Trung Quốc, cũng như các quan chức Đảng Cộng sản và các cựu nhân viên cảnh sát đã đến tìm ông để nhờ được giúp đỡ.

Chế độ cộng sản có truyền thống “qua cầu rút ván”, kết quả là những người đã từng phục vụ chế độ nhưng không còn hữu dụng thường bị bỏ rơi, và được dùng làm dê thế tội.

Từ là kẻ áp bức chuyển sang bị áp bức, nhiều cán bộ, nhân viên cảnh sát đã nghỉ hưu hiện đang tìm cách để tự bảo vệ mình.

Khi còn nắm quyền, họ chủ động bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ đe dọa, gây trở ngại, sách nhiễu, và đánh đập các học viên, và thậm chí còn bắt giữ những luật sư bào chữa cho họ.

Ví dụ, Vương Á La, một lính canh tại Nhà tù Lê Minh ở tỉnh Hắc Long Giang vừa bị bắt giữ, đã từng mắng một luật sư nhân quyền bào chữa cho một học viên rằng: “Ông biết tính chất của vấn đề Pháp Luân Công là gì không? Họ là kẻ thù của đất nước, là kẻ thù giai cấp! Ông phải biết rõ vị trí của mình!” Vương Á La thậm chí còn quấy rầy Bộ Tư pháp ở Bắc Kinh để gây áp lực lên người luật sư này.

Những kẻ bức hại đã giả điếc khi các học viên cố gắng thuyết phục họ không tham gia vào cuộc bức hại. Bây giờ khi đối mặt với quả báo, phản ứng đầu tiên của họ là thuê các luật sư mà đã từng bào chữa cho những học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Khi được hỏi ông có chấp nhận họ là các khách hàng của mình không? Người luật sư nhún vai và nói: “Nhiệm vụ của một luật sư là phải cung cấp pháp lý và bảo vệ cho khách hàng của mình. Tuy nhiên, những kẻ áp bức đã gây ra rất nhiều bất công cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không có thời gian để giúp họ…”

Những ai tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp cần ghi nhớ luật nhân quả “ác giả ác báo”.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/2/310315.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/6/9/150988.html

Đăng ngày 17-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share