Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-7-2015] Kể từ khi cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân và chế độ của ông ta phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công năm 1999 đến nay đã được 16 năm. Kể từ đó, nhiều học viên Pháp Luân Công vô tội ở Trung Quốc đã bị tra tấn trong các trại lao động, nhà tù, và các trung tâm giam giữ. Hàng nghìn học viên đã chết vì bị tra tấn, nhiều người bị giết và nội tạng của họ bị thu hoạch vì lợi nhuận.

Trong cả hai nền văn hoá phương Tây và Trung Quốc, nguyên lý quả báo, tức là mỗi người phải chịu nhận hậu quả của những việc mình làm, được chấp nhận một cách rộng rãi. Nói cách khác, làm việc tốt sẽ được phúc báo, trong khi làm việc ác sẽ gặp quả báo.

Các bài viết như bài này là lời nhắc nhở từ bi về nguyên lý trên rằng bất kể kẻ nào hành ác rồi cuối cùng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình.

Dựa trên thông tin nhận được từ Minh Huệ Net. Tính từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, ít nhất đã có 446 người tham gia vào bức hại Pháp Luân Công ở khu vực Thạch Gia Trang đã gặp quả báo. 100 người nhà của họ cũng gặp phải bi kịch. Họ là những quan chức chính phủ, những nhân viên của các cơ quan hành pháp, các cơ quan chức năng trong các doanh nghiệp nhà nước, và những người khác.

Theo địa điểm

Những địa điểm sau có số lượng những kẻ bức hại gặp quả báo nhiều nhất: Thạch Gia Trang 148 người, thành phố Tân Tập 65 người, huyện Bình Sơn 59 người, huyện Chính Định 31 người, huyện Tỉnh Hình 22 người, thành phố Lộc Tuyền 19 người, huyện Thâm Trạch 15 người, và 14 người ở thành phố Cảo Thành.

f2fc748101df323d5673fd46ee2a7f7d.jpg

Các hình thức nghiệp báo

Hầu hết các thảm kịch xảy đến dưới các hình thức như tai nạn xe hơi, bệnh tật, bị bắt giữ, xử lý hình sự, và các vi phạm hành chính.

42e5fd22b1eb0866aea1caba78945f14.jpg

Mức độ nghiêm trọng

Trong số các trường hợp trên, có 287 trường hợp, chiếm 64% là các bi kịch nghiêm trọng như: chết người, bệnh hiểm nghèo và các thương tích nghiêm trọng.

f4ce4d09d06ac452a422ab6aa59d8cb1.jpg

Chức vụ nắm giữ

140 người, chiếm 32% trong tổng số những người gặp quả báo làm việc trong các cơ quan công an, viện kiểm soát, tòa án, hoặc cơ quan tư pháp. 131 người, chiếm khoảng 29 % là các nhân viên hành chính. Tổng số 61% là các cơ quan chính quyền địa phương, những kẻ trực tiếp tham gia vào cuộc bức hại, chiếm đa số.

8587c35eb96085b041bf64a0e524443f.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/31/313383.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/8/24/152209.html

Đăng ngày 20-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share