Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Romania

[MINH HUỆ 24-07-2015] Ngày 19 tháng 7 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công ở Bucharest đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa phía trước Đại sứ quán Trung Quốc, đánh dấu 16 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp pháp môn, và ủng hộ 80 nghìn người Trung Quốc đã đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân. Giang chính là thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho việc đơn phương phát động cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Các học viên đã giương các tấm biểu ngữ cớ lớn với các dòng chữ: “Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công, phạm các tội ác quốc tế như diệt chủng, tra tấn và tội ác chống lại nhân loại.” Họ cũng đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại công viên Cismigiu kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp, và đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ công chúng.

83818772629b9da0cc10e29aa70b9829.jpg

a56ab8b01c19e1387b3019c248e3a9b9.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Bucharest tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc

b86721b4018fbfe6899ed969ca2657d4.jpg

332eeaea8aa349c7241c4fc10b9113b5.jpg

0681b727bcab52405466b407f98ad1fb.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại công viên Cismigiu, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/24/312995.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/27/151765.html

Đăng ngày 08-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share