[MINH HUỆ 06-05-2015] Ngày 02 tháng 05 năm 2015, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Edmonton, Canada đã tổ chức một sự kiện tại một công viên công cộng để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 16 và sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí – nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên trước tiên đã biểu diễn năm bài công pháp, và sau đó tiến hành lễ mít tinh. Các bài phát biểu đã điểm lại lịch sử của Pháp Luân Đại Pháp từ khi phổ truyền và các học viên cũng đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình. Bà Hoàng, liên lạc viên tình nguyện của Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương đã đọc thư công nhận của chính quyền thành phố và của ba nghị sỹ Quốc hội.

34e03b49ec164e3123d59bb9d403ef5c.jpg

Luyện công chung tại sự kiện

0aeda1d97f71ae3b266c4409c21f0029.jpg

Người dân xem các tấm áp phích hiển thị thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

1518d7480b99b3335e6bf647dc769a60.jpg

Bà Hoàng đọc một lá thư công nhận

a12dc90ffb0d973a1ebfd9b100b71278.jpg

Các học viên chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ

Các học viên cũng đã biểu diễn trống lưng và hát một số bài hát. Vào cuối buổi tổ chức sự kiện, họ đã chụp ảnh chung với nhau và chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/6/308585.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/10/150175.html

Đăng ngày 13-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share