Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18 – 04 – 2014] Học viên Pháp Luân Công Lưu Như Bình đã bị giam giữ ở Nhà tù số 1 Sơn Đông và bị tra tấn vì giữ đức tin của mình kể từ khi thụ án tù bảy năm vào năm 2000. Tháng 11 năm 2013, ông bị thương nghiêm trọng đến nỗi ban quản lý nhà tù không cho phép người nhà ông vào thăm ông nhằm che đậy tội ác của họ.

Bị tra tấn trong tù; gia đình không được phép đến thăm

Các lính canh đã lục soát đồ đạc của từng học viên và tìm thấy bài giảng của Pháp Luân Công thuộc về hai học viên vào ngày 28 tháng 11 năm 2013. Các trang bài giảng đó đã được sử dụng để đưa hai học viên và ông Lưu vào “Đội cần Quản lý Nghiêm ngặt”.

Tù nhân Tạ Thao đã lục tung đồ đạc của các học viên dù không được họ cho phép. Khi ông Lưu từ chối hợp tác với Tạ, anh ta và các tù nhân khác đã lôi ông vào một phòng họp và bắt đầu chửi rủa ông. Khi ông cố rời khỏi căn phòng, Tạ đè ông xuống ghế sofa mạnh đến nỗi đáy ghế sofa gãy ra và làm lưng ông Lưu bị thương. Sau đó, ông không thể cúi xuống hoặc ngồi xổm.

Ngày 17 tháng 12 năm 2013, gia đình ông Lưu cố đến thăm ông, nhưng các viên chức nhà tù nói rằng ông không được phép có người nhà đến thăm vì ông đã vi phạm các quy định của nhà tù khi truyền bá các bài viết về Pháp Luân Công.

Họ cố đến thăm ông lần nữa vào ngày 31 tháng 12 năm 2013 nhưng vẫn không được phép gặp.

Liên tục bị bức hại

Ông Lưu, 51 tuổi, là một luật sư ở Công ty Luật Thuấn Thiên, thành phố Tế Nam, và là một cựu giáo viên của Trường Đảng Quận Trường Thanh Thành phố Tế Nam. Ông đã bị bắt giữ bất hợp pháp nhiều lần, bị đưa đến trại lao động cưỡng bức một lần, và bị đưa đến trung tâm tẩy não hai lần.

Ông bị kết án bảy năm tù bởi Tòa án Quận Trường Thanh. Một lần ông đã tuyệt thực để phản đối bức hại và bị phạt bức thực trong hơn 20 ngày vào tháng 05 năm 2012.

Minh họa tra tấn: Bức thực

Bức hại khác ở Nhà tù số 1 Sơn Đông

Các học viên là ông Lưu Như Bình, ông Vương Chiêm Sở, và ông Đường Bồi Võ bị ép ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong thời gian lâu mỗi ngày trong suốt hai tháng. Đội lính canh vẽ một hình tròn trên mặt đất và ra lệnh cho ông Lưu ở trong nó.

Ngày 05 tháng 02 năm 2014, các lính canh tìm thấy những bản sao bài giảng của Pháp Luân Công trong đồ đạc của ông Triệu Vệ Đông và nhốt ông vào khu biệt giam. Ông đã tuyệt thực để phản đối. Ngày 14 tháng 02 năm 2014, ông rơi vào tình trạng nguy kịch và phải được đưa vào bệnh viện nhà tù. Sau đó các quan chức nhà tù báo với gia đình ông rằng ông được đưa đến bệnh viện cảnh sát để cấp cứu.

Có khoảng 55 học viên nam ở Nhà tù số 1 Sơn Đông. Những người tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công bị chuyển sang Phòng giam 11, nơi có một Đội Quản lý Đặc biệt và ba “Đội Chuyển hóa Đức tin Kiên định” bao gồm các tù nhân. Những đội này chuyên bức hại các học viên.

Đội Đức tin Kiên định đặc biệt nhắm vào các học viên kiên định hay những người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trở lại.

Các đối tượng tham gia bức hại:

Tề Hiểu Quang (齐晓光), Giám đốc Nhà tù Số 1 Sơn Đông: +86-531-87075546 (Văn phòng), +86-531-870772888 (Nhà), +86-13708926571 (Di động)

Chiến Hóa Trình (战化程), Phó giám đốc Nhà tù Số 1 Sơn Đông: +86-531-87075536 (Văn phòng), +86-531-85688833 (Nhà), +86-13705406300 (Di động)

Trương Truyền Lâm (张传林), chính ủy Nhà tù Số 1 Sơn Đông: +86-531-87075566 (Văn phòng), +86-531-87072688 (Nhà), +86-13853166298 (Di động)

Lí Vĩ (李伟), cai ngục Phòng 11 ở Nhà tù Số 1 Sơn Đông: +86-531-87075280 (Văn phòng), +86-531-87075767 (Nhà), +86-15806668899 (Di động)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/18/刘如平律师被迫害致重伤-监狱剥夺家属探视权-290196.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/5/5/473.html

Đăng ngày x-x-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share