Tin ảnh:
Một số hình ảnh diễu hành tại
Pháp hội Washington 2002Share