Bài viết của Vũ Chân

[MINH HUỆ 04–07–2012] Vào triều Minh (năm 1368-1644), có một người cương chính vô tư tên Triệu Hy ở Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông, dũng cảm duy hộ chính nghĩa mà không cầu báo đáp. Khi còn nhậm chức huyện lệnh, có một quan nha bị xử tù oan. Triệu Hy biết người quan nha này và biết anh bị xử oan. Ông quyết tâm rửa oan cho vị quan nha đó. Thông qua các nguồn tin khác nhau, ông hiểu rõ ngọn nguồn của sự tình và thu thập chứng cứ. Ông nhiều lần khiếu nại thay cho người quan nha đó. Cuối cùng ông đã rửa oan được tội danh cho người quan nha, án oan được sửa lại, và người quan nha đã được thả ra.

Người quan nha đó vô cùng biết ơn, và sau đó để trả ơn, ông muốn gả con gái cho Triệu Hy làm vợ lẽ. Triệu Hy nói, “Không, không được”, và khi người quan nha vẫn kiên trì, Triệu Hy đã dùng lời lẽ đanh thép để cự tuyệt.

Sau đó Triệu Hy được đề bạt làm Lễ Bộ Hữu Thị Lang. Vài năm sau, con trai của Triệu Hy là Triệu Bỉnh Trung lên đường tham gia kỳ thi đại khảo. Trên đường đến trường thi, Triệu Bỉnh Trung nghe thấy giọng nói vọng từ trên trời, “’Không-không được’ đỗ Trạng Nguyên.” Câu nói này được lặp đi lặp lại vài lần. Triệu Bỉnh Trung không hiểu điều này nghĩa là sao. Đề bài của kỳ thi là cái tâm và sự cai trị của bậc Đế Vương. Triệu Bỉnh Trung viết rằng hễ khi mà có một niệm phù hợp theo thiên lý, người ta nên lập tức tuân theo, và hễ khi một ham muốn sai lầm nổi lên bề mặt, người ta phải loại bỏ nó ngay lập tức. Chẳng hạn như các Hoàng đế thời cổ đại như Đường Nghiêu và Ngu Thuấn, lấy mình làm gương, thiện hóa dân chúng, do đó đã đề cao các tiêu chuẩn đạo đức của dân chúng, mang đến sự phồn vinh và hòa bình cho xã hội.

Cuối kỳ thi Triệu Bỉnh Trung quả nhiên đỗ Trạng Nguyên. Khi đó ông mới 25 tuổi. Sau khi về quê, ông đã kể cho phụ thân nghe về thanh âm thần kỳ mà ông nghe thấy trên đường đi thi. Triệu Hy nói, “Cách đây hai mươi năm cha cũng nghe thấy thanh âm này và cha chưa bao giờ kể với ai về điều đó”.

Thiên lý “Thiện hữu thiện báo” quả thực không sai! Xin khuyên nhủ thế nhân hãy hành thiện sự. Chỉ có gieo nhân phúc mới kết phúc quả.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/4/父亲解冤狱-儿子中状元-259763.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/8/20/135078.html

Đăng ngày:26-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share