Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2022] Tám cư dân thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt vào tối ngày 26 tháng 6 năm 2022 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Một người trong số họ hiện vẫn đang bị giam giữ hành chính.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng 8 giờ tối, hơn 20 cảnh sát thường phục đột nhập vào nhà ông Diêm Vĩnh Toàn. Họ đội mũ có gắn đèn pin và lục soát mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Cảnh sát xé bỏ các bức tranh có thông tin Pháp Luân Công mà ông treo trên tường, tịch thu máy tính và các tài sản cá nhân khác của ông.

Cùng thời điểm đó, ông Triệu Thắng cũng bị bắt giữ tại nhà. Ngày hôm sau, cảnh sát quay trở lại cùng với chìa khóa đã lấy của ông, họ mở cửa và lấy đi các sách Pháp Luân Công, máy tính, và các đồ vật khác dù không có sự chứng kiến của người nhà ông.

Khi cảnh sát bắt giữ ông Thôi Tây Quân, họ đã dùng thang trèo qua hàng rào nhà ông và cũng lục soát nhà ông.

Năm học viên bị bắt còn lại là bà Phùng Thư Hương và bốn người khác (chưa có tên họ đầy đủ), bao gồm Tuấn Cúc, Sinh Kiều, Huệ Phương và người mẹ chồng nằm liệt giường của bà.

Ngoại trừ ông Thôi đang bị Đồn Công an Nam Cung giam giữ hành chính, bảy học viên còn lại đều đã được thả tại thời điểm viết báo cáo này.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/6/445855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/13/202223.html

Đăng ngày 24-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share