Bài viết của Đồng Tâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2022] Một hôm, tôi cùng một học viên đi mua xe ô tô. Chúng tôi đến đại lý xe hơi ở thị trấn, khi học viên kia bắt đầu xem xe, tôi đã trò chuyện với người quản lý. Chúng tôi nói về xe hơi, sau đó tôi chuyển sang chủ đề về thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Lúc đầu, anh ấy không chấp nhận việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Khi chúng tôi tiếp tục nói chuyện, người quản lý kể cho tôi nghe về chuyến đi của anh ấy đến Hàn Quốc. Anh nói rằng các học viên ở Hàn Quốc đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc cho anh, và khuyên anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nhưng anh đã từ chối. Sau cuộc nói chuyện với tôi, anh đã quyết định thoái Đảng. Tôi cũng nói với anh rằng anh hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và “Chân-Thiện-Nhẫn là tốt”. Thiết nghĩ, nếu các học viên ở Hàn Quốc không giảng chân tướng cho anh, thì có thể hôm nay anh đã không đồng ý thoái Đảng.

Sau đó, tôi trò chuyện với một nhân viên khác tại đại lý. Khi tôi đề cập đến việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, anh cho biết rằng anh đã nhận được một cuộc gọi quốc tế vào hôm trước và người gọi đã nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp và việc làm tam thoái. Tôi bèn hỏi khi đó anh có đồng ý thoái Đảng không. Anh nói anh đã kết thúc cuộc gọi sớm vì có khách hàng đến. Anh kể rằng người gọi điện đã giải thích rất hợp lý và anh cũng đồng ý với những gì người đó nói. Sau khi trò chuyện với tôi, anh đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và bắt đầu nhẩm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tôi nghĩ nỗ lực giảng chân tướng của các học viên ngoại quốc chắc chắn đã góp phần vào quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ của hai nhân viên đại lý ô tô này.

Qua bài viết này, tôi đề nghị các học viên tại Trung Quốc tiếp tục thu thập số điện thoại di động và phối hợp cùng các học viên ở nước ngoài để làm tốt hơn nữa việc trợ Sư cứu độ chúng sinh. Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/20/439143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/27/199688.html

Đăng ngày 18-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share