Bài viết của một đệ tử Đại Pháp

[MINH HUỆ 11-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới. Hạ viện bang Delaware đã ban hành thư chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

e396e9a0dd37c684c08da4931a01d897.jpg
Từ trái sang phải: Chủ tịch Hạ viện Peter C. Schwartzkopf, Hạ nghị sỹ Debra Heffernan và Michael Smith của bang Delaware

e0900db6b91951a3b2cbd2ddaa7e4779.jpg
Thư chúc mừng của Hạ viện bang Delaware

Thư tri ân có đoạn: “Năm 1992, Ông Lý Hồng Chí bắt đầu giảng dạy Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc; từ đó đến nay, môn tu luyện này đã được biết đến trên khắp thế giới. Môn tu luyện này bao gồm các bài giảng về tâm linh, tọa thiền và bốn bài tập nhẹ nhàng giúp cải thiện sức khỏe, cuộc sống tinh thần và năng lượng. Nguyên tắc cốt lõi của môn tu luyện này là Chân-Thiện-Nhẫn. Gần đây, hoạt động hướng dẫn cũng như thông tin về môn tập giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần này được cung cấp qua các hội thảo trực tuyến và các điểm luyện công ngoài trời. Môn tu luyện này đã thực sự nâng cao cuộc sống của rất nhiều người. Chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc môn tu luyện này tiếp tục thành công!”

a8adda905c49f9a400a183a3bbb751c0.jpg
Thư của Hạ nghị sỹ Michael F. Smith

Hạ nghị sỹ Michael F. Smith tuyên bố trong thư: “Môn tu luyện tự thân dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Ông Lý Hồng Chí được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được truyền xuất ra ở Trung Quốc vào tháng 5 năm 1992. Giờ đây, môn này đã được mọi người trên khắp thế giới đón nhận. Những nỗ lực của ông Lý giúp nhân loại trở nên tốt đẹp hơn đã khiến ông được năm lần đề cử Giải Nobel Hòa bình và một đề cử cho Giải Sakharov cho Tự do Tư tưởng.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/442811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/13/200766.html

Đăng ngày 17-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share