[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp và người dân minh chân tướng ở Trung Quốc Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Tứ Xuyên; Giang Tây; Thiểm Tây (2); Cát Lâm; Liêu Ninh; Trùng Khánh (2); Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Vân Nam; Sơn Đông.

Bắc Kinh: Xương Bình (4); Hoài Nhu (5).

Hà Bắc: Lang Phường; Hành Thủy.

Hồ Bắc: Kinh Châu; Tùy Châu (2); Hàm Ninh (2); Thiên Môn (2); Vũ Hán; Hồ Bắc.

Nhóm học Pháp ở Kinh Châu, Hồ Bắc; Kinh Môn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/大陆大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-33条–443494.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share