[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Liêu Ninh (2); thành phố Thiết Lĩnh (2); Đan Đông; Phủ Thuận (7); Thanh Nguyên, Phủ Thuận; Liêu Dương (2); Doanh Khẩu (2); Phụ Tân (2); An Sơn.

Nhóm học Pháp ở Phụ Tân; Phủ Thuận; Đan Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/辽宁大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–443310.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share