[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Nội Mông Cổ, Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Nội Mông Cổ (4); Tích Lâm Quách Lặc (4); Xích Phong (11); Mạc Kì (3); Hô Hòa Hạo Đặc; Hô Luân Bối Nhĩ (2); Hải Lạp Nhĩ.

Nhóm học Pháp ở Tích Lâm Quách Lặc; Hô Luân Bối Nhĩ; Xích Phong.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/内蒙古大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–443334.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share