[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Cát Lâm, Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Cát Lâm; khu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên (3); Diên Cát, Diên Biên; Diên Biên Châu (2); Tứ Bình (4); Thông Hóa (5); Phủ Tùng, Bạch Sơn (2); Bạch Sơn (2); Tùng Nguyên; Liêu Nguyên (2); Bạch Thành.

Nhóm giảng chân tướng ở Tứ Bình.

Nhóm học Pháp ở Thông Hóa; Bạch Sơn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/吉林省大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-27条–443338.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share