Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 08-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cũng là ngày kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Các Nghị sỹ Liên bang New York, Thượng nghị sỹ tiểu bang New York, Nghị sỹ tiểu bang New York, Ủy viên Hội đồng Thành phố New York, và một số thị trưởng thành phố và thị trấn đã gửi thư chúc mừng, ca ngợi các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Thị trưởng Katherine M. Sheehan của thành phố Albany và Thị trưởng Gary R. McCarthy của thành phố Schenectady đã tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5 của thành phố tương ứng của họ.

24c2bdca442ba08f02577b1e03a86198.jpg

Thị trưởng Katherine M. Sheehan của thành phố Albany

b9297a4207a3d7f5997a288f41618682.jpg

Tuyên bố từ Thị trưởng Katherine M. Sheehan của thành phố Albany

Tuyên bố từ Thị trưởng Sheehan nêu rõ: “Năm nay ghi dấu kỷ niệm 30 năm ngày môn tu luyện thiền định ôn hòa, gồm năm bài tập nhẹ nhàng và triết lý đạo đức tập trung vào giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, được giới thiệu ra công chúng. Mặc dù lễ kỷ niệm năm nay sẽ khác nhiều so với những năm trước, chúng tôi hy vọng những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ tìm ra cách ghi dấu riêng của họ giống như cách họ chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã cống hiến vô số thời gian cho cộng đồng của họ trong việc tổ chức các lớp tập miễn phí, các buổi biểu diễn ca múa nhạc truyền thống Trung Quốc, và tham gia các sự kiện địa phương. Họ cũng đang tích cực làm việc để đưa ra một giải pháp hòa bình đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước đông dân nhất thế giới”.

47c975dbc9fab94794950bdde2acba0a.jpg

Thị trưởng Gary R. McCarthy của thành phố Schenectady

e68ccf7827d17a934362e80bd3f4d303.jpg

Tuyên bố từ Thị trưởng Gary R. McCarthy của thành phố Schenectady

Tuyên bố từ Thị trưởng McCarthy ghi nhận: “Pháp Luân Đại Pháp nâng cao tinh thần và niềm tin của mọi người, vượt qua ranh giới văn hóa và góp phần tạo một xã hội lành mạnh và hài hòa hơn; và

“Trong thời gian khó khăn của đại dịch, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương đã tổ chức hướng dẫn trực tuyến miễn phí và cung cấp thông tin về sức khỏe, và nhiều người dân địa phương đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/8/442232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/10/200263.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share