[MINH HUỆ 10-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Lang Phường, Hà Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Lang Phường (5); thị trấn Yến Giao (7); Vĩnh Thanh; Tam Hà; khu phát triển ở Yến Giao, Tam Hà; Phách Châu; khu phát triển ở Lang Phường; khu Quảng Dương.

Nhóm giảng chân tướng ở thị trấn Yến Giao, thành phố Lang Phường.

Nhóm học Pháp ở Lang Phường (4).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/廊坊大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–442411.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share