[MINH HUỆ 10-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Trương Gia Khẩu, Hà Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Trương Gia Khẩu (12); Trác Lộc; Hoài Lai (3); Hoài An; Dương Nguyên; Trương Bắc (2).

Nhóm học Pháp ở huyện Úy.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/张家口大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–442412.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share