[MINH HUỆ 10-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường, Sơn Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Duy Phường (8); Chư Thành (4); Lâm Cù (2); Khuê Văn (2).

Nhóm học Pháp ở Chư Thành (2); Duy Phường (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/潍坊大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–442424.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share